Regio - Natuurmonumenten maakt zich zorgen om verdwijnen van leefgebied van insecten op de Zuid-Hollandse Eilanden. Een petitie moet bewoners en hun gemeenten bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor insecten binnen de bebouwde kom. "Een doodgereden wolf of verweesde babydasjes beheersen soms dagenlang het nieuws. Terwijl insecten misschien minder aaibaar dan zoogdieren zijn, maar wel een bron van leven." Op meerdere plaatsen op ons eiland zijn inmiddels insectenhotels geplaatst. Lees hieronder meer.

Vervolg

Boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten: "Veel Nederlanders houden van strak gemaaide perkjes en hebben liefst geen onkruid in tuin en straat. We staan er vaak niet bij stil, maar daarmee maken we het insecten heel moeilijk om te overleven. Het is tijd dat insecten een stem krijgen en we hen in bescherming nemen. We willen met deze petitie mensen bewust maken van het probleem en ze aansporen in actie te komen."

Een doodgereden wolf of verweesde babydasjes beheersen soms dagenlang het nieuws, maar over insecten kijkt men nog te vaak heen. Terwijl insecten misschien minder aaibaar dan zoogdieren zijn, maar wel superbelangrijk. Een bron van leven. De petitie moet bewoners én gemeentes aansporen om groen meer ruimte te geven.

Stille ramp
De afgelopen 30 jaar is al driekwart van de totale insectenpopulatie verdwenen. De gevolgen daarvan zijn ook voor andere dieren en planten rampzalig. Ons ecosysteem is een prachtig, maar kwetsbaar geheel en om dat gezond en intact te houden, hebben we ook insecten hard nodig.

Meer is minder
In je eigen tuin kun je veel doen, en ook het groenbeheer van gemeentes speelt hierin een belangrijke rol. Daarom roepen we iedereen op de petitie van Natuurmonumenten te tekenen. Boswachter Mathieu Ogay: “Met de petitie roepen wij alle gemeentes op om insectvriendelijker te worden. Hoe? Als je bloemen en planten meer ruimte geeft om te bloeien, kunnen insecten daar schuilen en voedsel vinden. Meer doen voor insecten betekent in veel gevallen simpelweg ‘minder doen’. Bijvoorbeeld minder vaak maaien, minder vaak een sloot uitbaggeren en meer ruimte creëren waar ‘onkruid’ haar gang kan gaan. Zo ontstaat er vanzelf meer groen en meer kleur.” In de petitie staan nog veel meer tips. Natuurmonumenten geeft op haar website ook tuintips voor een natuurvriendelijkere tuin.

Bermen in bloei
Op veel plekken gebeuren al goede dingen: mensen halen tegels weg uit hun tuin en voegen bloemen en planten toe. Op veel plaatsen op de Zuid-Hollandse Eilanden staan de bermen schitterend in bloei. Dit vormt voor insecten extra leefgebied en zorgt voor verbinding tussen andere bloemrijke stukjes natuur.

Petitie tekenen
Boswachter Mathieu Ogay: “Het is geweldig om te zien hoe snel een berm weer zoemt als je er op de goede manier mee om gaat. Dus hoe meer mensen hun tuin vergroenen en de petitie tekenen en hoe meer gemeentes meedoen, hoe beter.”