Regio - Het is zomervakantie 2020 en het blijft druk op de wateren rondom Goeree-Overflakkee. Veel mensen blijven deze vakantie in Nederland en hebben hun vakantiegeld in een bootje gestoken of huren iets. Met mooi weer is het op het water gezellig druk, maar weten deze "waterrecreanten" genoeg van de regels op het water en hoe zit het met jouw kennis? Ons eiland en water zijn nauw met elkaar verbonden. Op dat water komen ook overtredingen voor, of vinden misdrijven plaats. Daarom is een deel van de politie specifiek op water gericht: de waterpolitie. Wat doet de waterpolitie? Lees hieronder meer.

Wat doet waterpolitie?

De waterpolitie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt. Lees meer hieronder.

Wat zijn de taken van de waterpolitie?

De waterpolitie:

 • Zorgt voor eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels.
 • Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving.
 • Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht.
 • Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
 • Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.
 • Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen.
 • Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen.
 • Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden.
 • Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.

Wat is de maximale vaarsnelheid?

Het is in het algemeen verboden om sneller dan 20 kilometer per uur te varen. Bevoegde autoriteiten kunnen echter (delen van) vaarwateren aanwijzen waar dit verbod overdag niet geldt of waar een andere maximumsnelheid geldt. Bijvoorbeeld 6, 9 of 12 kilometer per uur.

Sneller varen dan 20 kilometer per uur is nooit toegestaan:

 • binnen een afstand van 20 meter uit de oever;
 • binnen 50 meter van een zwem- of aanlegrichting;
 • nabij wedstrijden, waterfeesten, demonstraties of soortgelijke gebeurtenissen;
 • bij een zicht van minder dan 500 meter;
 • in een haven;
 • in de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang.

Kijk hier voor meer vaarregels.