24 maart 2020, Goeree-Overflakkee - De gewassen op het land vragen binnenkort om zoet water. Daar houden we rekening mee. Waterschap Hollandse Delta: "Daarom spoelen onze peilbeheerders de polders door. Dit vermindert brak water. De peilen worden hiervoor tijdelijk iets verhoogt, namelijk tussen winter- en zomerpeil in. Voor meer zoet water in de Zuiderdiepboezem, voeren onze peilbeheerders extra water af (spuien). Hierdoor zal het peil daar tijdelijk lager zijn dan normaal." Lees hieronder meer.

Meer brak water in winter

Dit doorspoelen is een jaarlijks terugkerend ‘ritueel’ na de winterperiode. In de winter is het peil lager in de sloten dan in de zomer. Zoute kwel maakt het water dan brak. Zoute kwel is zout grondwater dat naar de oppervlakte stijgt.

Wegspoelen van brak water

Binnenkort verhogen de peilbeheerders de waterstand weer naar het zomerpeil. Ter voorbereiding spoelen ze sloten, meertjes en singels door met zoet water. Het water is dan weer voldoende zoet voor het zomerseizoen. De agrariërs kunnen hun land dan beregenen met dit water.

Tijd nodig voor doorspoelen

Het doorspoelen van het Zuiderdiep vindt vanaf morgen plaats en misschien nog even begin volgende week. Dit is afhankelijk van het resultaat.

Het doorspoelen van de polders duurt langer. Er gaan enkele weken voorbij voordat het voldoende zoet is. Daarna blijven we het nog spoelen om het zo te houden.

Zie ook

Lagere waterpeilen in winter