13 december 2018, Sommelsdijk - De directie neemt geen risico. Tijdens een routinecontrole is een te hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen in het babyzwembad van sport-en recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. De directie van De Staver heeft het babybad daarom uit voorzorg gesloten. Het babybad gaat pas weer open als nieuw onderzoek aantoont dat het weer aan de normen voldoet. Dit kan meerdere dagen duren. Lees hieronder verder,

Met regelmaat wordt het zwembad van De Staver op meerdere plekken bemonsterd om de veiligheid en het klimaat van het zwembad te bewaken. Uit de meetresultaten die De Staver op 12 december ontving, bleek dat het babybad een te hoge concentratie van de legionellabacterie bevatte.

De Staver heeft onmiddellijk maatregelen genomen en de relevante instanties op de hoogte gesteld. Hoewel de Omgevingsdienst Midden-Holland meldde dat kon worden volstaan met het buitengebruik stellen van een sproeier, besloot de directie om elk risico uit te sluiten en het babybad tijdelijk te sluiten. Hiermee zijn de risico’s voor bezoekers beperkt gebleven.

De Staver neemt nu maatregelen om nieuwe besmetting te voorkomen en laat daarna opnieuw onafhankelijk onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van de legionellabacterie. Pas als metingen aantonen dat de waarden weer normaal zijn, gaat het babybad weer open. Er gaan mogelijk meerdere dagen overheen voordat nieuwe onderzoekresultaten bekend zijn.