Ouddorp - Op D.V. zaterdag 2 juni 2018 zal er in de Gereformeerde kerk van Ouddorp een Jubileum-zangavond gehouden worden van Kinderkoor Kadosj. Dit kinderkoor bestaat inmiddels al 15 jaar. Berdien Dekker: "We zijn God dankbaar dat Hij ons al die jaren heeft gespaard en dat we zoveel jaar al mogen zingen en Hem loven ins onze liederen. Daarom willen we Hem op deze avond danken voor Zijn trouw! Het thema van de avond is Shalom Israël en iedereen is welkom." Lees hieronder verder.

Op zaterdagavond 2 juni werken drie koren mee : Kinderkoor Kadosj, Jeugdkoor Hadar en Christelijk mannenensemble Goeree. De koren staan onder leiding van Berdien Dekker. Ze zullen u laten genieten van prachtige liederen die in het teken staan van Israël. "Ook nemen we u mee in de Bijbel om te laten zien en te laten horen wat de Bijbel zegt over muziek. Het beloofd een prachtige en kleurrijke avond te worden, met veel jong talent uit de koren. De koren worden muzikaal ondersteund door Martin Kolff op de piano, Bernd Soeteman op de Cajon en Martin van Moort op de dwarsfluit...maar misschien wordt u nog wel verrast door meer muzikaal talent."

Op deze avond zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten en bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het CD project t.b.v. de VBOK.

"Iedereen is van harte welkom, de avond begint om 19:30 uur."

"Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen" (Jesaja 55:12).

Foto is van 16 mei j.l. toen het kinderkoor medewerking verleende aan de Sing-inn van NederlandZingt in Vlissingen.