Goeree-Overflakkee - Ingezonden: "De gemeente vraagt bewoners om mee te praten en mee te denken (zie deze link). De gemeente meldt open en transparant te zijn. Maar ik vraag me af: hoe kun je een betrokken burger zijn als de stukken op de agenda niet openbaar staan?" Lees meer >>

Vervolg

Stukken en brieven die, met als excuus de AVG (privacywetgeving), niet te zien zijn. De griffie meent dat anonimiseren teveel tijd kost en doet dat alleen bij hoge uitzondering. Een ingezonden stuk, dat op mijn aanvraag geanonimiseerd was, stond de volgende vergadering gewoon weer als zijnde niet openbaar. Ik hoor van mensen dat ze hun zienswijze niet op de agenda terugvinden. Mensen klagen dat de gemeente niet reageert op hun mails.

Toppunt van alles is dat raadsleden juridische ondersteuning nodig hebben om een ingewikkeld antwoord van de B&W te begrijpen (raadsvergadering 25-01). Zelfs in geval van een eenvoudige ‘ja of nee-vraag’. Dus wederom: hoezo transparant?

M. Evers, Nieuwe-Tonge.