Ouddorp - Peter Bennemeer uit Ouddorp kreeg dinsdag 19 december 2023 het goede nieuws dat hij door Zijne Majesteit de Koning is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Daan Markwat reikte de onderscheiding uit. Lees meer >>

Vervolg

Bennemeer ontving de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de maatschappij, voor de zorg. In de periode van 2011 tot 2018 deed hij als directeur van Ziekenhuis Bernhoven in Uden iets heel bijzonders. Hij zorgde dat het ziekenhuis actief ging investeren in het verlagen van de kosten die het ziekenhuis maakt per patiënt. Met deze werkwijze liet de Ouddorper aan het hele land zien dat medisch specialistische zorg wel degelijk goedkoper kan. Namelijk door zinnige zorg.

Zinnige zorg

Zinnige zorg houdt optimale gepaste zorg voor patiënten in, op de juiste plek, door de juiste persoon, tegen de laagst mogelijke kosten. Bennemeer had een visie, een droom. Operatie Droom. Maar hij begreep ook als geen ander hoe moeilijk het is om in de zorg af te wijken van de gebaande paden. Maar veranderen wás en ís nodig voor de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg.

Transformatie

Hij wist dat dit alleen kon slagen als een zorgverzekeraar partner zou worden in deze transformatie. De ziekenhuisbestuurder slaagde erin een overeenkomst te sluiten met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Onzinnige diagnostiek en behandelingen werden geschrapt. De medisch specialisten kwamen in loondienst. Zo veranderde de strateeg en vernieuwer het ziekenhuis in een koploper op het gebied van zinnige zorg en transformatie. VGZ en CZ bouwden het model verder uit om de weg in te slaan naar passende zorg.

Oplossing stijgende zorgkosten

Deze zinnige zorg, ook wel passende zorg genoemd, is als beleidsinstrument opgenomen in het regeerakkoord. Over de transformatie van het Bernhovenziekenhuis schreef Bennemeer het boek 'De Ingreep'. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Een groot aantal partijen bundelt in deze coalitie de krachten om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. En daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen.

Trots

Locoburgemeester Daan Markwat zei in zijn toespraak: “Ik ben trots dat er onder onze inwoners mensen zijn zoals u. Uw cv laat al een keur aan bezigheden zien die hun uitwerking op de zorg niet hebben gemist. U moet wel een enorme drive hebben om dit te verwezenlijken. Ik wil u namens het gemeentebestuur enorm bedanken hiervoor en feliciteren met uw onderscheiding.”