Landelijk - De onderzoeksredactie van RTLNieuws vroeg Nederlandse gemeenten om alle ontvangen meldingen van wangedrag en niet-integer handelen openbaar te maken. Hieruit blijkt dat gemeente Goeree-Overflakkee een medewerkster in dienst had die verantwoordelijk was voor het behandelen van verzoeken van inwoners om een voorziening uit het Kindpakket. De gemeente kwam er op een gegeven moment achter dat er beschikkingen waren opgemaakt waarbij niet bestaande kinderen recht op een vergoeding kregen..." Gemeente Goeree-Overflakkee kwam zelf met een verklaring en uitleg. RTL laat alleen de gegronde meldingen zien. Lees meer >>

Vervolg

De redactie van Koole Media Service heeft de verklaring. die ook te lezen is bij RTLNieuws exact (hieronder) overgenomen. Deze tekst heeft gemeente Goeree-Overflakkee zelf aan RTL Nieuws aangeleverd. Ook heeft de redactie naar aanleiding van die verklaring nog een aantal vragen gesteld aan gemeente Goeree-Overflakkee. Ook die leest u hieronder, inclusief de antwoorden van gemeente Goeree-Overflakkee.

Verklaring Goeree-Overflakkee tegenover RTL:

"De gemeente had een medewerkster in dienst die verantwoordelijk was voor het behandelen van verzoeken van inwoners om een voorziening uit het Kindpakket. De regeling van het Kindpakket was erop gericht om de kosten van bijvoorbeeld schoolbenodigdheden voor minder vermogenden te vergoeden. De gemeente kwam er op een gegeven moment achter dat er beschikkingen waren opgemaakt waarbij niet bestaande kinderen recht op een vergoeding kregen. De 'kinderen' waren gekoppeld aan BSN-nummers van overleden personen. De gemeente heeft vervolgens onderzoek laten uitvoeren. Duidelijk is toen geworden dat de medewerkster frauduleuze beschikkingen opstelde en het geldbedrag naar haar eigen rekening liet overschrijven. Ook had ze weleens geld gestolen van collega's. Het spreekt voor zich dat de gemeente het compleet onacceptabel vond van de medewerkster om gemeenschapsgeld, dat voor inwoners was bedoeld die door hun financiele positie ondersteuning nodig hebben van de gemeente, voor voorzieningen voor hun kinderen, aan zichzelf uit te laten betalen. De medewerker is dan ook op staande voet ontslagen."

Vragen iGO.nl en antwoorden gemeente Goeree-Overflakkee:

  1. Wanneer speelde deze kwestie? Gemeente: "2020"
  2. Wordt de medewerkster vervolgd? Gemeente: "Ja, deze oud-medewerkster is inmiddels veroordeeld tot 140 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf."
  3. Moet deze medewerkster terugbetalen? Gemeente: "Ja, er is een terugbetalingsregeling."
  4. Hoe gaat de gemeente dit compenseren/verder oplossen? Gemeente: "De gezinnen voor wie het Kindpakket is, hebben er geen schade door ondervonden. Er is een regeling met de oud-medewerkster voor terugbetaling."
  5. Hoelang speelde deze kwestie? Gemeente: "We weten dat deze oud-medewerkster in een periode van 5 maanden dit heeft gedaan. Begin 2020 werd het ontdekt en 2 jaar later was de rechtszaak."
  6. Is er intern geen controle op werknemers? Burgemeester: "Ja, dat is er zeker wel. Maar deze oud-werkneemster wist de controles te omzeilen. Na deze zaak zijn de protocollen aangescherpt en is dit niet meer mogelijk. Voor de duidelijkheid: We vinden het als gemeente belangrijk dat onze bestuurders en ambtenaren integer zijn. Dat is een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van onze inwoners in het gemeentelijk handelen. Het is onacceptabel wat er is gebeurd en we betreuren dat nog steeds. Deze oud-medewerkster is in 2020 op staande voet ontslagen en er is aangifte gedaan. We hebben als gemeente hier ook lering uitgetrokken en procedures en protocollen verder aangescherpt. Daarnaast is er binnen de ambtelijke organisatie aandacht voor integriteit én bewustwording van wat integer handelen in de praktijk inhoudt."

Bron /bekijk alle gemeenten bij: RTLNieuws.