Landelijk - Eerder kon u in de video van gemeente Goeree-Overflakkee (zie onderaan dit artikel) zien hoe zij uitstel vraagt van het visserijverbod in een deel van de Voordelta. Nederlandse Vissersbond: "De demissionair minister voor Natuur en Stikstof, mw. Christianne van der Wal-Zeggelink, heeft de Tweede Kamer, afgelopen donderdag 7 september 2023, geïnformeerd over de stand van zaken rondom de gedoogbeschikking en de aanvraag voor een nieuwe Wnb-vergunning voor de garnalenvisserij. De minister geeft in haar brief aan dat zij van doel is de huidige gedoogbeschikking te verlengen, echter daarbij wordt niet aangegeven voor hoe lang de gedoogbeschikking wordt verlengd. Aannemelijk is dat deze verlenging een korte periode zal zijn, enkele maanden..." Lees meer en bekijk de video

Vragen Tweede Kamerleden over de garnalenvisserij

Met haar brief beantwoordt de demissionair minister voor Natuur en Stikstof de vragen van Tweede Kamerleden Vedder (CDA), Valstar (VVD), Bisschop (SGP) en Grinwis (ChristenUnie) die zij per brief van 28 juli 2023 hebben gesteld. De betreffende Kamerleden hebben met deze vragen hun zorgen geuit over de garnalenvisserij en de minister gevraagd duidelijkheid te verschaffen aan de sector over de toekomst van de garnalenvisserij.

De minister gaat in haar brief ten eerste in op de investeringen in SCR-katalysatoren en erkent dat door beperkte capaciteit bij de leveranciers momenteel nog niet bij alle garnalenvissers die een katalysator willen aanschaffen, deze al is geïnstalleerd aan boord.

Op basis hiervan stelt de minister dat zij het voornemen heeft de huidige gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij te verlengen. Daarbij wil de minister de vissers die reeds een katalysator hebben besteld, maar bij wie deze nog niet aan boord is geplaatst, in de periode daarna de ruimte te bieden om te vissen alsof de katalysator al is geplaatst.

Hoe lang de gedoogbeschikking verlengd zal worden, is op dit moment niet duidelijk al is aannemelijk dat het om een korte periode van enkele maanden zal gaan. De minister schrijft daarover in haar brief dat ze van doel is de bestaande gedoogperiode te verlengen tot de nieuwe Wnb-vergunning is afgegeven. De brief van de minister voor Natuur en Stikstof vindt u hier.

Motie Tweede Kamerlid Bisschop (SGP)

Naast de brief van de minister van Natuur en Stikstof, is er door de minister van LNV, dhr. Adema, per brief van 6 september 2023 gereageerd op de motie van Tweede Kamerlid dhr. Bisschop (SGP). Met deze motie heeft de heer Bisschop eveneens aandacht gevraagd voor de garnalenvisserij en de regering verzocht een koude sanering van de garnalenvisserij te voorkomen en de minister verzocht om samen met de sector nader onderzoek te doen naar ‘bestaand gebruik’.

Minister Adema heeft in zijn brief geantwoord dat hij samen met de sector en natuurorganisaties momenteel werkt aan een toekomstvisie voor de garnalenvisserij, waarbij een (warme) saneringsregeling, waarbij garnalenvissers zich vrijwillig kunnen laten uitkopen, een van de mogelijkheden is die onderzocht wordt.

Wat betreft een nader onderzoek naar ‘bestaand gebruik’ stelt de minister dat hij samen met de minister voor Natuur en Stikstof, de garnalensector de kans en de ruimte biedt om aan te tonen dat er sprake is van bestaand gebruik. Daarbij geeft de minister wel een “winstwaarschuwing” af, waarbij hij stelt dat hij de kans dat de garnalenvisserij als bestaand gebruik wordt aangemerkt erg klein is.

Vanuit de sector zijn diverse stukken aangeleverd waarmee onderbouwd wordt waarom de garnalenvisserij als ‘bestaand gebruik’ gezien zou moeten worden. Deze stukken worden momenteel geanalyseerd binnen het ministerie van LNV. Over de uitkomsten hiervan zullen vervolgens gesprekken worden gevoerd met de sector, aldus minister Adema. De brief van de minister, in reactie op de motie van Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) vindt u hier.

Lees HIER meer bij de Nederlandse Vissersbond (bron) over de stand van zaken aanvraag nieuwe Wnb-vergunning en over het overleg van de sector binnen Ketenbreed Garnalenberaad >>