17 augustus 2023, Regio - "Best iets om trots op te zijn: als enige VVD geleding bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen heeft de VVD in waterschap Hollandse Delta afgelopen maart zetelwinst geboekt. Dank aan al degenen die op ons gestemd hebben en aan alle vrijwilligers die er aan meegewerkt hebben!", aldus VVD. Lees meer >>

De waterschapsverkiezingen waren spannend, het aantal te verkiezen zetels steeg van 21 naar 26 in Hollandse Delta omdat het aantal geborgde zetels verminderd is van 9 naar 4. Als VVD gaan we van 2 naar 3 zetels, een cruciale winst omdat er maar liefst zes partijen zijn met 2 zetels waardoor we ons goed konden onderscheiden voor de collegevorming. In totaal zijn maar liefst 15 fracties vertegenwoordigd in de Verenigde Vergadering.

Om tot een bestuursakkoord te komen hebben we een bijzonder proces gevolgd; al voor de verkiezingen zijn twee verkenners aangesteld; Govert Veldhuijzen en Erik van Heijningen. Na verkiezingen hebben zij van de nieuwe VV de opdracht gekregen om tot een zo breed mogelijk gedragen bestuursakkoord te komen. Dat is gelukt, 14 van de 15 partijen hebben het akkoord ondertekend.

De inhoud van het bestuursakkoord staat onder deze link

Als VVD hebben we nadruk gelegd op een nuchter, realiseerbaar en betaalbaar beleid.

Toen het bestuursakkoord eind mei vastgesteld was startte de procedure voor het college van Dijkgraaf en Heemraden. En jawel, de VVD maakt deel uit van het college! Lees onder deze link.

Omdat Hollandse Delta een breed gedragen bestuursakkoord heeft is er geen sprake van een coalitie en een oppositie. De komende maanden gaan we eerst aan de slag met de opstelling van een collegeprogramma en uiteraard gaan we ook direct de uitvoering in. We spreken elkaar!

Tekst & foto: vvdgo.nl