Stellendam - Waterschap Hollandse Delta start maandag met de verbetering van de zoetwatervoorziening in de Adrianapolder-noord bij Stellendam in gemeente Goeree-Overflakkee. Twee sloten worden verbreed en een nieuwe sloot wordt gegraven. Het waterschap plaatst extra dammen, stuwen en een gemaal. "Ook komt er extra waterberging. Inwoners en bedrijven zijn persoonlijk geïnformeerd. De werkzaamheden kosten bijna €585.000,00 euro." Lees meer >>

Vervolg

Twee sloten worden over de lengte van ruim een kilometer verbreed. Tussen beide sloten wordt een nieuwe derde brede sloot gegraven van 165 meter lengte die de sloten met elkaar verbindt. Samen betekent dit een aanzienlijke toename van de watercapaciteit, namelijk circa 4.000 m³.

Heemraad watersysteem Piet van der Eijk: “Rijkswaterstaat zet de sluis van de Haringvlietdam regelmatig op een kier. Het water in de Zuiderdiepboezem wordt dan brak. Daarom moet de zoetwateraanvoer naar de Adrianapolder en het Poldertje van Goekoop verbeteren. Dit is belangrijk voor de landbouw en voor de natuur.”