[video] Middelharnis - "Dit voortgangsrapport beschrijft wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd, maar ook wat er nog gaat gebeuren..." De Regionale Energiestrategie (RES) Goeree-Overflakkee heeft, in samenwerking met regionale en lokale partijen, de voortgangsrapportage opgeleverd. De rapportage is opgesteld op basis van de doelen die in de RES 1.0 uit 2021 staan. Deze gaan over de duurzame opwek van elektriciteit op Goeree-Overflakkee. Het doel van de RES is om de overgang naar duurzame energie te versnellen, CO2-uitstoot verminderen en uiteindelijk een klimaatneutrale samenleving worden. Lees meer en bekijk de video hieronder >>

Vervolg

Dit voortgangsrapport beschrijft wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd, maar ook wat er nog gaat gebeuren. Zo staat er onder andere in dat het opwekdoel van elektriciteit uit de RES 1.0 voor 2030 succesvol is behaald. Vanaf nu ligt de focus op de optimalisatie van het energiesysteem en het lokaal benutten en opslaan van energie. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Lees HIER meer informatie over de RES.

Documenten