Regio - Op dinsdag 4 juli 2023 t(ijdens de Grevelingenweek) zal de Taskforce Getij Grevelingen van Rijkswaterstaat een toelichting geven op haar eindadvies. "Dat advies is onlangs aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Natuur en Stikstof en de Tweede Kamer aangeboden. Het bevat aanbevelingen en conclusies waarmee de Ministers een besluit over de toekomstige ontwikkeling van de Grevelingen kunnen nemen." Vergeet niet aan te melden. Lees hieronder meer >>

Vervolg

Voor omwonenden en geïnteresseerden wordt ‘s middags en ‘s avonds een informatiebijeenkomst gehouden om de bevindingen te presenteren en om vragen te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom; aanmelden is vereist vanwege de beperkte omvang van de locatie van het gebouw van Staatsbosbeheer in Zonnemaire.

Aanmelden kan via de website van de IVN - Grevelingenweek of op www.staatsbosbeheer.nl/informatieavondgrevelingen