Sommelsdijk - Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert een informatieavond over energieproject Net op Zee Nederwiek 3 aanstaande do. 22 juni 2023. Het ministerie geeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting over dit project en legt daarnaast uit hoe er gereageerd kan worden op te plannen. Gemeente Goeree-Overflakkee: "Er zijn verschillende momenten waarop u kunt reageren op de plannen. (..) Wij houden de ontwikkelingen van het project 'Net op Nederwiek 3' nauwlettend in de gaten (...) we onderzoeken welke belangen en mogelijke gevolgen dit project heeft voor Goeree-Overflakkee, het landschap en de plannen van de gemeente zelf." Lees meer >>

Net op Zee Nederwiek 3

In 2050 moet Nederland volledig overgestapt zijn op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie op zee. De uitstoot van broeikasgassen moet dan met 95% afgenomen zijn vergeleken met 1990. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, worden extra windparken op zee gebouwd.

Het project Net op Zee Nederwiek 3 bestaat uit een platform op zee, een ondergrondse kabel door de Noordzee, een ondergrondse kabelroute over land, een nieuw converterstation op land en de verbinding van het converterstation met het landelijke hoogspanningsnet naar een hoogspanningsstation in Geertruidenberg of Moerdijk. De uitvoering hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van netbeheerder TenneT. Aangezien hoogspanningsverbindingen van windparken op zee naar land van nationaal belang zijn, coördineert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit project. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepalen zij waar de verbinding precies zal komen. Uiterlijke ingebruikname is in 2031.

Onderzoek naar vier alternatieven voor ondergrondse kabelroute

Een belangrijke wijziging sinds de eerste bekendmaking van de plannen, is dat er twee extra tracés onderzocht worden. Vanaf nu worden binnen dit project de volgende vier tracés onderzocht, voor de route van de ondergrondse hoogspanningsverbinding (zie afbeelding hieronder, routes onder 3):

  1. Een tracé over land, in of naast de gereserveerde ruimte uit de Structuurvisie Buisleidingen. De Delta Rhine Corridor is ook van plan gebruik te maken van deze strook (gele lijn).
  2. Een tracé door het binnenwater (Haringvliet, Hollandsch Diep en Amer) (groene lijn).
  3. Een tracé over land, door Goeree-Overflakkee (blauwe lijn).
  4. Een tracé over land, door Voorne-Putten en Hoeksche Waard (paarse lijn).

Achtergrondinformatie over Net op Zee Nederwiek 3 vindt u online op rvo.nl/nederwiek3 en netopzee.eu.

Reageren op de plannen

Er zijn verschillende momenten waarop u kunt reageren op de plannen. Wanneer dit kan en hoe u kunt reageren, vindt u op de pagina van het betreffende energieproject op bureau-energieprojecten.nl.

Belangen en mogelijke gevolgen voor Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee houdt de ontwikkelingen van het project 'Net op Nederwiek 3' nauwlettend in de gaten. De gemeente heeft geen beslissende rol in dit project. Maar, we onderzoeken welke belangen en mogelijke gevolgen dit project heeft voor Goeree-Overflakkee, het landschap en de plannen van de gemeente zelf. We delen deze informatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op officiële documenten. We benadrukken het belang van een samenhangende aanpak van het project, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd.

Datum: donderdag 22 juni 2023
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: het Prieel van Recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg te Sommelsdijk.

Bron gemeente Goeree-Overflakkee

[De redactie heeft dit persbericht van de gemeente op maandagmiddag 19 juni ontvangen en z.s.m. gepubliceerd]