Dirksland - Bij de lokale PvdA zijn klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke thema's. Over het belang van biodiversiteit wil de PvdA meer kennis ophalen. "Dus we gingen op bezoek bij imker Groot in Dirksland die met elf bijenvolken een positieve bijdrage probeert te leveren." Lees hieronder meer >>

Vervolg

Waarom zijn bijen zo belangrijk? Tom Groot, voorzitter van de Afdeling NBV (Nederlandse Bijen vereniging) Goeree-Overflakkee en in het dagelijks leven bioloog- onderzoeker bij Koppert biological systems, legt uit: "Bijen zijn de belangrijkste bestuivers, samen met hommels en zweefvliegen, van onze groenten, fruit en bloemen. Het is dan ook ronduit zorgelijk dat door de inrichting van onze voedselproductie (mono-cultuur), gebruik van pesticiden en het verdwijnen van klaver, bloemen en struweel op,of bij akkers de bij met zo’n 30% tot 50% is verminderd. Er zijn inmiddels gebieden op de wereld waar het nog zorgelijker is. Daar moeten fruitbomen soms met de hand bestoven worden. Zonder bestuiving geen voedsel! Belangrijk dus om het tij voor de bij te keren."

Bijen van Tom en Esther Groot

Tom Groot laat de geinteresseerde PvdA-ers met een imker-kap op kennismaken met zijn bijenvolken. Het gaat om een rustig bijen- soort, dus een kap en lange mouwen volstaat. De bijen van Tom en Esther Groot staan in een moestuin te Dirksland. De bijen zelf trekken er op uit. Tot wel zo’n drie kilometer van de moestuin brengen zij de nektar mee terug in de kas. En dat wordt honing. De PvdA-ers zien de honing op het raat, weer eens wat anders dan in een potje in de supermarkt. Overigens is de honing te koop bij Tom en Esther aan de Amberlaan 7 te Dirksland.

Bijen-populatie Goeree-Overflakee

Er zijn zorgen over de bijen-populatie op ons eiland Goeree-Overflakkee. "Naast de honingbijen zien we dat de wilde bijen en zweefvliegen die minstens even belangrijk zijn voor de bestuiving van alles wat groeit, afnemen in omvang en gezondheid." De gemeente heeft tegenwoordig een verbeterd 'maaibeleid' waarbij de bloeiende bermen langer mogen blijven staan. "Maar een Deltaplan Biodiversiteit lijkt toch hard nodig", aldus Tom.

Fractievoorzitter, Petra ’t Hoen, wil weten waar Tom nog meer aan denkt om als gemeente op te pakken. De lokale PvdA kan dit meenemen als huiswerk. "Voor de korte termijn is handhaving van de bestaande regels hartstikke belangrijk. Slootkanten die met bestrijdingsmiddelen onkruidvrij worden gehouden kan echt niet meer. Pesticiden doden insecten en onkruid. Echter onkruid is belangrijk voedsel voor o.a. bijen. Daarnaast blijf je bestrijdingsmiddelen jaren later nog terugzien in de bodem en het water. De waterkwaliteit en het waterpeil zijn een zorg en dit vraagt om overheidssturing en -beleid. Het waterschap en de gemeente zouden het verbeteren van de waterkwaliteit en de hoogte van het waterpeil klimaatgericht moeten oppakken."

DOEN

Wat zouden inwoners, ondernemers en organisaties nu al kunnen doen, vraagt Petra? "Bloemen en bloeiende struiken planten in je tuin, op je erf, op je terrein, in de berm en in openbare ruimten. Iedereen, dus ook de gemeente kan daar morgen werk van maken. Minder maaien, bewust kiezen voor diversiteit in bloeiende beplanting."

Met dank voor alle uitleg, de praktische tips en de nieuwe kennis sluiten de PvdA-ers het werkbezoek af. De boodschap van de Afdeling NBV (Nederlandse Bijen vereniging) Goeree-Overflakkee is gehoord. "Nu aan de slag!"