Middelharnis - Het belangrijkste doel van de Adviesraad is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het officiële sociaal domein maar met sociale overeenkomsten, b.v. sociale woningbouw, vallen hieronder. Bekijk hieronder de agenda voor de openbare vergadering van ASDGO (Advies Sociaal Domein Goeree-Overflakkee) van aanstaande dinsdag 27 juni 2023, die gehouden wordt in het Rondeel te Middelharnis. "Gastsprekers Anita Sloof, John van Nimwegen, Rick Posthuma en Eric Godrie vertellen op deze avond meer over Integraal Zorg akkoord (IZA) / Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)." Lees meer >>

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 1. Gastsprekers: Integraal Zorg akkoord (IZA) / Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) verzorgt door Anita Sloof, John van Nimwegen, Rick Posthuma en Eric Godrie.
 1. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 16 mei 2023
 2. Verslag DB d.d. 24 april 2023
 3. Verslag TO d.d. 3 mei 2023
 4. In- en uitgaande post
 5. Vergaderrooster 2023
 6. Nieuwsbrief
 7. Monitorings- en planningsdocument versie 7 juni 2023
 8. Vanuit de werkgroepen
 9. Afscheid Greet Karssies van Houwelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Besloten gedeelte:

 1. Vacatures
 2. Wat de ASDGO bezighoudt – Cliëntenparticipatie / Dialoog sessie communicatie / Integraal werken in de ASDGO
 3. Sluiting