28 december 2020, Landelijk - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Schouten afziet van een generieke reductie van vangstrechten in het IJsselmeer en Markermeer zolang het visstandsonderzoek nog loopt en bestandsschattingen nog herzien moeten worden. De Kamerleden willen ook dat er ruimte wordt gegeven aan de zegenvisserij op het Markermeer in combinatie met onderzoek op het IJsselmeer. Dat blijkt uit een motie van Kamerlid Bisschop (SGP) die is aangenomen met 77 stemmen. Lees hieronder verder.

Vervolg

Afgelopen oktober kondigde minister Schouten van LNV een verbod op de zegenvisserij en 75% vermindering van de snoekbaarsvisserij met staande netten op het IJsselmeer en het Markermeer aan. Het signaal van de politiek, aangevoerd door de heer Bisschop, geeft de IJsselmeervissers weer enig perspectief.

Steun voor de motie

De motie van Bisschop (SGP) is op 8 december 2020 ingediend. Afgelopen donderdag vond de stemming in de Tweede Kamer plaats en werd de motie aangenomen met dank aan de Kamerleden van de VVD, PVV, CDA, FvD, Krol en natuurlijk de SGP zelf. De motie is een steun in de rug voor het verbeteren van het onderzoek naar de visbestanden en de IJsselmeervisserij zelf.

Het belang van onderzoek

Jaarlijks wordt er door wetenschappers van Wageningen Marine Research (WMR) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer. Voor een duurzame bevissing zijn door WMR voor een aantal vissoorten ‘oogstregels’ ontwikkeld. Met deze oogstregels kan berekend worden wat de jaarlijkse hoeveelheid vis mag zijn die aan het bestand kan worden onttrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met de opbouw van het visbestand, de jaarlijkse aanwas en de voedselreservering voor visetende vogels.

Oogstregels zijn modellen waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan. Echter blijft er in deze modellen altijd sprake van een bepaalde onzekerheid. Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de informatie die in het model wordt gestopt. Van veel vissoorten in het IJsselmeer en Markermeer is maar beperkte informatie beschikbaar en dat geldt ook voor de informatie over de visserij-inspanning.

Het gevolg is dat uit de oogstregels voor bijvoorbeeld snoekbaars en brasem blijkt dat de visserij met staande netten fors moet worden beperkt (75% voor snoekbaars) of zelfs moet worden stopgezet voor de zegen (brasem). Terwijl in de praktijk vissers juist jaar in jaar uit recordvangsten realiseren voor snoekbaars en ook een toename zien van de hoeveelheid brasem in de vangst.

Het belang van goede data is dus groot en daarom zijn er verschillende initiatieven opgestart om dit te optimaliseren. De PO IJsselmeer (Nederlandse Vissersbond) heeft begin oktober een plan voor de zegenvisserij op brasem gemaakt en aangeboden aan het ministerie van LNV als alternatief voor het zegenverbod dat minister Schouten heeft afgekondigd vanaf volgend jaar.

Alternatief plan zegenvisserij

Het plan van de PO IJsselmeer is een combinatie tussen onderzoek en commerciële visserij met de zegen op brasem. Het doel is om betere informatie over het visbestand en de visserij te verzamelen, terwijl er in beperkte mate wordt gevist. Een win-win situatie dus, met als doel dat het brasembestand verder kan groeien en dat er duurzaam kan worden gevist.

Het idee is dat er op beide meren met de zegen op brasem wordt gevist. Op het IJsselmeer zal de brasem na onderzoek weer worden teruggezet, terwijl op het Markermeer zowel onderzoek plaatsvindt door de zegenvissers als ook commerciële visserij wordt bedreven. Die commerciële visserij is dan in hoofdzaak bedoeld om pootvis te vangen die weer in andere wateren kan zorgen voor uitzet (restocking).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Derk Jan Berends of Ruth Roman via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.