Middelharnis - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 november 2017 waren er geen insprekers. Wel maakte een raadslid gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen. Mevrouw Rijerkerk-Andriesen (VVD) stelde vragen over snel internet in het buitengebied. Lees hieronder verder over de beeldvormende-, oordeelsvormende- en besluitvormende fases van deze vergadering.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase werd een presentatie verzorgd door de heer Roeland over het rapport Energieproducerend Goeree-Overflakkee en het Waterstofconvenant. Aan dit onderwerp was geen besluitvorming verbonden.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over de opheffing van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Na de beraadslaging kon de raad direct en unaniem instemmen met het voorstel. Vervolgens is gesproken over de Woonvisie Goeree-Overflakkee 2018-2024. Na de behandeling werd geconcludeerd dat dit voorstel kan worden geagendeerd in de volgende vergadering.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase kon de raad tot slot unaniem instemmen met de tweede begrotingswijziging 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De heer Van Dam (SGP) legde hierbij een stemverklaring af.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en te luisteren via deze link naar de website van de gemeente.