Goeree-Overflakkee - Het comité omwonenden windpark Battenoert heeft naar andere mogelijkheden gezocht voor het plaatsen van windturbines in onze gemeente en zo Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge iets te ontlasten. Van het meest genoemde alternatief door de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge is een korte animatie gemaakt (zie hieronder). Verder heeft het comité een nieuw idee geopperd: Het veilig (breder) maken van de N59 kan gemakkelijk worden bekostigd uit de huuropbrengsten van een reeks nieuwe windmolens langs die weg: "Dat zijn twee vliegen in één klap". Lees hieronder verder en bekijk de animatie.

Twee vliegen in één klap

"Door langs 6 kilometer autoweg vanaf het Hellegatsplein Goeree-Overflakkee-op 17 windmolens neer te zetten, worden twee vliegen in één klap geslagen", zeggen Ies Hartog en Kees Lambert uit Oude-Tonge. Deze hoeveelheid windmolens (die nu vlakbij hun dorp en Nieuwe-Tonge staat gepland) komt niet voor de neus van bewoners. En via de huuropbrengsten van de turbines komt voldoende geld binnen om de N59 tweemaal 'tweebaans' te maken. In de afgelopen jaren vonden meerdere zware ongelukken, ook met dodelijke afloop, plaats op deze eenbaansweg. Zowel het rijk, de provincies Zuid-Holland en Zeeland als de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland willen graag dat de N59 veiliger wordt.

"En dat kan, zegt Hartog, één turbine levert zo’n €35.000,00 tot €40.000,00 euro per jaar aan huuropbrengst op. Zet je er 17 neer, dan heb je zo’n 6 tot 7 ton binnen. En dat is voldoende om de verbreding en het veiliger maken, wat ruim 13 miljoen euro kost, te kunnen financieren. Dat geld wordt geleend tegen zo’n 2 procent rente, dus je hebt zo’n 2,5 ton per jaar nodig."

Beschermd

Hartog en Lambert voeren met een aantal andere bewoners strijd tegen de 52 windmolens die bij hun dorp komen. Aan 34 valt niets meer te doen -die komen op het schiereiland de Krammer, op het randje van Zeeuws grondgebied- maar de andere turbines staan er nog niet. Daarom hebben de twee hun plan aan wethouder Frans Tollenaar (SGP) van Goeree-Overflakkee voorgelegd: "Maar de wethouder doet er niets mee. Hij wees er direct op dat de plek die wij voor ogen hebben Natura 2000-gebieden zijn, dat zijn beschermde natuurgebieden, zegt Hartog, maar dat was de Krammer ook, alleen hebben ze dat gebied om de turbines heen gelegd."

Lambert voorziet dat het economisch zwaar wordt voor Oude-Tonge als het een woud van windmolens rondom zich krijgt: "Nu hoor je dat de turbines voor de vogels vervelend zijn, maar wat is nu belangrijker, vogels of mensen?"

Het duo heeft ook de provincie, Staatsbosbeheer en natuurorganisaties het plan toegezonden en een hip animatiefilmpje meegestuurd van hoe het zou moeten worden: de molens op 350 meter van elkaar en ruim van de weg af.

Lastig

Wethouder Tollenaar geeft de initiatiefnemers weinig kans: "De ruimte op de dam is beperkt gelet op de aangrenzende Natura-2000-gebieden. Plaatsing van windmolens is daar vanwege de wet- en regelgeving zeer lastig en vaak niet mogelijk." De provincie en Staatsbosbeheer hebben hem dat naar zijn zeggen ook duidelijk gemaakt.

Volgens Hartog en Lambert zou de wethouder om Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge te ontzien ook kunnen kiezen voor het, al helemaal onderzochte, maar bij weinigen bekende, windgoed Diederik. Dat is een kleiner windmolenplan bij Melissant. Maar de wethouder zegt dat de gemeenteraad niet zulke kleine windmolengebieden wil en vreest bovendien dat de inwoners in die plaats dan gaan protesteren.

Hartog verzucht: "Op Voorne-Putten heb je wethouder Christel Mourik (van Nissewaard, red.). Die zet zich in om de polder vrij te houden. Hadden wij ook maar zo’n wethouder."

Wethouder Tollenaar heeft aangegeven dat hij graag bereid is het verhaal van de gemeente te vertellen in een interview.

Ingezonden door comité omwonenden windpark Battenoert.