Oude-Tonge - Goeree-Overflakkee vierde op woensdag 22 maart 2017 Nationale Boomfeestdag. Meer dan honderd basisschoolleerlingen plantten met medewerkers van de gemeentelijke buitendienst bomen aan de Energiebaan in Oude-Tonge. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en heemraad Piet Robijn van waterschap Hollandse Delta wensten de leerlingen succes en hielpen zelf een handje mee. Lees hieronder verder.

De Nationale Boomfeestdag is een initiatief om kinderen het belang van bomen in de natuur te tonen. Jaarlijks planten ruim 100.000 kinderen op Boomfeestdag bomen langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. Het thema dit jaar is ‘Bomen Verbinden’. De gemeente Goeree-Overflakkee neemt als één van de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten deel aan de zestigste editie van Nationale Boomfeestdag.

Handen uit de mouwen

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen de Nobelaer, Het Startblok en De Bron uit Oude-Tonge arriveerden per bus bij het Bedrijvenpark Oostflakkee. De leerlingen kregen in de bus bij aankomst uitleg over het belang van bomen en het planten ervan. Vervolgens plantten zij samen met wethouder Arend-Jan van der Vlugt en heemraad Piet Robijn van waterschap Hollandse Delta, zelf een boom. Het doel is om leerlingen zo op een positieve manier in contact te brengen met de natuur. Na afloop ontvingen alle leerlingen een appel en een kleine attentie.

Compensatie

Waterschap Hollandse Delta is van plan om dit jaar bomen langs het Volkerak ten zuiden van Achthuizen te kappen. De bomen staan op een dijk en zijn aan het einde van de levenscyclus. Om de kap van deze bomen te compenseren, voerden de gemeente en het waterschap overleg over herplanting en de financiering ervan. Zodoende worden er bomen geplant op diverse plaatsen op het eiland. Dit gebeurt onder andere aan de Energiebaan op het BedrijvenPark Oostflakkee in Oude-Tonge.

Foto 1: v.l.n.r. Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Jos Hendriks (Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee), Piet Robijn (heemraad waterschap Hollandse Delta) en Kees van ‘t Zelfde (Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee).

Foto 2: Leerlingen krijgen uitleg over het planten van bomen.

Foto 3: Leerlingen planten onder begeleiding bomen aan de Energiebaan in Oude-Tonge.