Regio - Op positie 45 van de kieslijst staat de fractievoorzitter van de ChristenUnie Albrandswaard, Frans van Zaalen uit Rhoon. Hij zal de eer van de Zuid-Holland Zuid gaan verdedigen: "Wat zou het toch mooi zijn als wij namens de Zuid-Holland een afgevaardigde kunnen sturen richting Den Haag, iemand die daadwerkelijk op gaat komen voor onze regionale lokale belangen. Soms lijkt het namelijk dat wij achtergesteld worden in vergelijking tot andere steden, maar vergeet niet dat wij bijvoorbeeld in de BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) alleen al 115.000 inwoners vertegenwoordigen, daar komt de Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee dan nog eens bij. Daar wil ik ze in de Kamer graag aan helpen herinneren", aldus Frans van Zaalen. Lees hieronder verder.

Van Zaalen: "Op 15 maart zijn de landelijke verkiezingen en ik wil zorgen dat onze regio vertegenwoordigd wordt. Dat ons geluid in Den Haag wordt gehoord. Want steeds vaker zien wij dat lokale problemen, regionaal worden uitgevoerd. Dit terwijl de ideeën in Den Haag uitgedacht en besloten zijn. Daarom is het van belang, willen wij onze stem laten horen, dat wij aan de ontwerptafel zitten.

Ik wil mij graag gaan inzetten voor een waardig leven. Zo hebben ouderen recht op het waardig ouder kunnen worden. Dit door goede en betaalbare zorg. Onder meer door het verlagen van het verplichte eigen risico. Niet meer gaan gokken met uw gezondheid. Gezinnen en families zijn de hoeksteen van onze samenleving. Geef ruimte om voor de kinderen te zorgen en ondersteun ook onze mantelzorgers. Ieder mens telt mee! Onze jongeren zouden wij kansen moeten bieden. Zoals recht om te studeren zonder hoge schuldenlast. De zwakkere in de maatschappij moeten wij bijstaan om gezamenlijk een hoopvolle toekomst te bouwen.

Duurzaamheid en Mobiliteit. Laten wij zorgen dat onze regio bereikbaar blijft en economische kansen gaat bieden. Dit door in te zetten op snelle, slimme en degelijke verbindingen. Inzetten op schone, duurzame en wel overdachte oplossingen Frans van Zaalen zegt: Stem ChristenUnie en schenk mij u voorkeursstem #45. Daarmee zetten wij onze regio op de kaart."