Middelharnis - Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017 deed de burgemeester allereerst een mededeling over het vertrek van wethouder Trouwborst. Vervolgens waren er vijf insprekers: de heer Swaneveld over een belangrijke ontwikkeling in de zaak Labee/Swaneveld, mevrouw Guijt-Holleman van de dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! en de heer Kom van de dorpsraad Oude-Tonge over de uitbreiding van windpark Battenoert, de heer Van Donk over het bestemmingsplan 26 te Goedereede en de heer Van der Zee van de werkgroep WindparkPallandtNee over het windpark Haringvliet, deelgebied zuid. Deze laatste inspreker sprak in bij het betreffende agendapunt in de beeldvormende fase. Vervolgens waren er twee mondelinge vragen: de heer De Vos (VKGO) en de heer Van Dam (SGP) over de uitlatingen over de aanrijtijden van de brandweer en de heer Keuker (PvdA) over het voormalige gemeentehuis in Oude-Tonge. Lees hieronder verder.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase werd allereerst een enthousiaste presentatie verzorgd door de heer Van Beek van de dorpsraad Herkingen over de activiteiten van de dorpsraad en de aandachtspunten voor het dorp Herkingen. Vervolgens heeft de raad gesproken over windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee, deelgebied zuid. Na de beraadslaging besloot de raad dat dit voorstel geagendeerd kan worden voor de oordeelsvormende fase van de volgende vergadering.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is vervolgens gesproken over een tweetal moties over windenergie. De heer De Vos (VKGO) diende een motie in over de windopgave voor de locatie De Noordrand. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen met alleen voorstemmen van de fractie van VKGO. Vervolgens diende de heer Eijkenduijn (PvdA) mede namens Fractie Maliepaard een motie in over alternatieve locaties voor windturbines. Na de beraadslaging werd de motie in stemming gebracht en verworpen met alleen voorstemmen van de fracties van PvdA, Fractie Maliepaard, VKGO en Eiland van Vrijheid. De heer De Vos (VKGO) legde hierbij een stemverklaring af. Vervolgens is er gesproken over het krediet voor duurzaamheidsleningen. Met dit voorstel kon de raad na de beraadslaging direct en unaniem instemmen.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase heeft de raad allereerst bij meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan Oostdijkseweg 26 te Goedereede. Alleen de fracties van VKGO, Fractie Maliepaard en Eiland van Vrijheid stemden tegen. De heer De Vos (VKGO) en de heer Maliepaard (Fractie Maliepaard) legden hierbij een stemverklaring af. Vervolgens kon de raad unaniem instemmen met de toestemming voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SVHW 2015 en de benoeming van de heer De Vos (VKGO) als lid van de werkgeverscommissie.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 9 februari 2017 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.