Middelharnis - Op Goeree-Overflakkee wordt jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten georganiseerd. Dit is belangrijk voor de economie, het imago en de saamhorigheid en levendigheid van het eiland. Daar staat tegenover dat de zondagsrust een belangrijke kwaliteit van Goeree-Overflakkee is. Er bestaat dus een spanningsveld tussen zondagsrust op het eiland en de sociaaleconomische belangen van Goeree-Overflakkee. Inwoners die een evenement willen organiseren of willen bijwonen, moeten er rekening mee houden dat op zondag de regels iets anders zijn dan op de andere dagen van de week. Lees hieronder verder.

Zondagswet als basis beleid evenementen

De basis van de Beleidsnota zondagsrust is de Zondagswet: op zondag mag geen geluid worden gemaakt dat de kerkdiensten verstoort en ook op andere plaatsen mag geen geluid worden gemaakt dat verder draagt dan 200 meter vanaf de geluidsbron. Daarbij is het niet toegestaan om vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daarna mag dit wel.

Beleidsnota zondagsrust

In de praktijk bleek dat de geldende kaders (de wet, het coalitieakkoord en de eilandelijke toekomstvisie) soms misverstanden opleverden als gevolg van onduidelijke (interpretatie van de) regelgeving in relatie tot de zondag. Daarom biedt de Beleidsnota zondagsrust duidelijkheid over vraagstukken die een relatie hebben tot de zondagsrust. In de nota staat een tiental onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit nam. Voorbeelden daarvan zijn horeca, evenementen en winkeltijden, maar ook de openstelling van gemeentelijke accommodaties, het hijsen van vlaggen op gemeentelijke gebouwen en het al dan niet organiseren van herdenkingen op zondag.

Evenementen

Ten aanzien van evenementen op zondag heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een passieve houding en zal zelf geen evenementen initiëren die op zondag plaatsvinden. Daarnaast zal de gemeente evenementen op zondag feitelijk weergeven en niet promoten. Verder wordt bij het verstrekken van vergunningen voor evenementen die op zondag plaatsvinden aan de aanvrager vrijblijvend maar uitdrukkelijk verzocht rekening te houden met de identiteit en eigenheid van de kern of omgeving. Ook spant de gemeente zich ervoor in om evenementen op zondag buiten de bebouwde kom te laten plaatsvinden.

Meer informatie

U kunt de Beleidsnota zondagsrust raadplegen via de website van gemeente Goeree-Overflakkee.nl. Voor meer informatie over vergunningverlening voor evenementen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail.