Stad aan 't Haringvliet - Op vrijdagmiddag 20 januari 2017 bezocht een groep raads- en collegeleden van de gemeente Goeree-Overflakkee de kern Stad aan ’t Haringvliet. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om alle kernen in de huidige raadsperiode te bezoeken. Enerzijds om nader kennen te maken met de afzonderlijke dorpsraden, anderzijds om de dynamiek van hun kernen beter te leren kennen. Het bezoek aan Stad aan ’t Haringvliet was het zevende bezoek in de reeks kernbezoeken die staan gepland binnen de huidige raadsperiode. Het was een leerzaam en interessant bezoek, waarbij veel informatie is gekregen over Stad aan ’t Haringvliet. Lees hieronder het hele persbericht van de gemeente.

Stadsoverleg

De dorpsraad van Stad aan ‘t Haringvliet ontving de raads- en collegeleden in verenigingsgebouw het Trefpunt. De voorzitter van de dorpsraad, Piet Diepenhorst, heette de aanwezigen welkom. Samen met dorpsraadleden Stella Braber en Wilco Blok, gaf hij een inleiding over het ‘Stadsoverleg’. Elke vier jaar vraagt de dorpsraad aan de inwoners welke onderwerpen men in het dorp belangrijk vindt. Een nieuwbouwwijk blijkt de grootste wens, gevolgd door het uitbouwen van het toerisme, het aantrekkelijker maken van het dorp, het dorpshuis en het behoud van de scholen.

Bij de toelichting over de feiten en cijfer van Stad aan ‘t Haringvliet bleek dat het aantal inwoners sterker terugloopt dan was verwacht. Het dorp is echter niet vergrijsd, er is juist een jonge bevolking. Verder zijn er in het dorp opvallend veel ondernemers.

De dorpsraad heeft onder andere een rol gespeeld bij het opzetten van buurtpreventie, het realiseren van een pannakooi en bij de discussie over windenergie. Het dorp heeft een eigen omloop én musical, waarin maar liefst 68 dorpsgenoten meespeelden.

Wandeling

Een onderdeel van het kernbezoek was een wandeling door het dorp. De groep startte de wandeling bij de nieuwe stooklocatie tijdens Oud en Nieuw. Vervolgens bekeek de delegatie de locatie waar een monument komt voor de in de oorlog omgekomen Canadese piloot Forster. Tijdens de onthulling van dit monument brengt zijn familie wederom een bezoek aan deze plaats.

Bij de haven stond de groep stil bij het vernieuwde weeghuisje. Hierin komen informatiepanelen over de inundatie van het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de haven bracht de dorpsraad ook het industrieterrein en het verder ontwikkelen van het havengebied onder de aandacht.

Verder bracht de delegatie een bezoek aan winkel en werkplaats ‘De Knusse schuur’, dat een belangrijke functie vervult voor het dorp. Ook biedt het een voorziening aan elf personen, die hier een vorm van dagbesteding vinden. Als afsluiting van de wandeling bracht de groep een bezoek aan het nieuwe zorgcomplex en bekeek men het terrein waar vanaf mei 2017 de zo gewenste nieuwbouwwoningen worden gebouwd.

Volgend kernbezoek

Op 7 april 2017 staat een bezoek aan Ouddorp gepland. Met de overige dorpsraden is momenteel overleg over de verdere planning voor 2017.