21 januari 2017, Goeree-Overflakkee - Het college van burgemeester en wethouders heeft personen benoemd die met elkaar de klachtencommissie vormen. Deze commissie gaat het college, de burgemeester en de gemeenteraad adviseren over de behandeling van klachten. Op dinsdag 17 januari kwam de commissie voor het eerst bijeen. Klachten worden bij voorkeur op een snelle, informele wijze opgelost. Niet bij iedere klacht lukt dat. In die gevallen gaat de klacht voortaan naar de commissie. Lees hieronder verder.

Klachtenafhandeling

De commissie belegt een hoorzitting, onderzoekt of er mogelijkheden zijn alsnog tot een oplossing te komen en brengt advies uit over de gegrondheid van de klacht. Het gemeentebestuur heeft de commissie ingesteld omdat zij het belangrijk vindt dat een onafhankelijk orgaan haar over klachten adviseert. Het bestuursorgaan beslist uiteindelijk op de klacht.

Foto

V.l.n.r. mw. Van Loon (secretaris), dhr. Kastelein (lid), dhr. Kostense (voorzitter), mw. Fase-van den Nieuwendijk (lid), dhr. Nattekaas (lid) en dhr. Naberman (secretaris).