Middelharnis - Op donderdag 12 januari 2017 werd een openbare raadsvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering maakten allereerst zes personen gebruik van het spreekrecht: mevrouw Van Prooijen (kapbeleid en de kastanjebomen in de Ringstraat in Sommelsdijk), mevrouw Guijt-Holleman van dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! (uitbreiding van windpark Battenoert), de heer Dorrepaal namens Vereniging Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk (bestemmingsplan Oostdijkseweg 26 te Goedereede), evenals de heer Van Donk en de heer Albert. Tot slot sprak de heer Swaneveld over gemaakte opmerkingen vanuit de raad. Een zevende inspreker, de heer Tieleman, sprak in bij het in de beeldvormende fase geagendeerde rapport ‘Van MOOI naar MOOIER!, terugblik 2015 en 2016 en versnellingsagenda vanaf 2017’. Verder werden door drie raadsleden mondelinge vragen gesteld: de heer Maliepaard (Fractie Maliepaard) over de gespreksverslagen door de Dienst Landelijke Gebieden en over de vergunningverlening voor The Lounge op het Fort, de heer Heintjes (VKGO) over maatwerk in het sociaal domein en over het beheer van gemeentelijke accommodaties en de heer Osinga (VVD) over de opschaling van windpark Piet de Wit. Lees hieronder verder.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase is na de inspraak van de heer Tieleman het rapport ‘Van MOOI naar MOOIER!, terugblik 2015 en 2016 en versnellingsagenda vanaf 2017’ gepresenteerd. Vanuit de meeste fracties is vervolgens van de gelegenheid gebruik gemaakt om hierover vragen te stellen. Op voorhand is er geen besluitvorming verbonden aan dit rapport. In het presidium zal verder worden gesproken over de mogelijke verdere behandeling van dit rapport.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is allereerst gesproken over het bestemmingsplan Oostdijkseweg 26 te Goedereede. Na de beraadslaging besloot de raad dat dit voorstel kan worden geagendeerd in de besluitvormende fase van de volgende vergadering. Vervolgens zijn er twee moties besproken. Allereerst diende de heer Tuk (ChristenUnie), mede namens PvdA en Fractie Maliepaard, een motie in over de gemeente als Fair Trade gemeente. Deze motie werd na de beraadslaging door het college overgenomen en niet meer in stemming gebracht. Vervolgens diende mevrouw ’t Hoen (PvdA) een motie in over anoniem solliciteren. Deze motie werd na de beraadslaging niet meer in stemming gebracht.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase kon de raad vervolgens unaniem instemmen met de investering in zonnepanelen voor het gebouw van Webego, het bestemmingsplan begraafplaats Ouddorp en de wijziging van de Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 26 januari 2017 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Bron gemeentelijke website Goeree-Overflakkee.nl.