11 april 2024, Regio - Het klimaat verandert: droog wordt droger, heet wordt heter en nat wordt natter. Door onze omgeving groener te maken en regenwater minder snel af te voeren, zijn we beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom geeft waterschap Hollandse Delta ook dit jaar subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Deze kun je vanaf nu aanvragen op de website van het waterschap. Voor particulieren en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Zo zorgen we samen voor schoon en voldoende water in onze omgeving: niet te veel en niet te weinig. Lees meer >>

Bereid je voor op extreem weer

“Klimaatverandering heeft grote invloed op de watersystemen en op de veiligheid in onze delta. Als waterschap anticiperen we volop op het veranderende klimaat en de daarbij veranderende weerspatronen. We moeten zorgen dat de bodem beter water kan opvangen voor droge periodes en dat we minder water direct afvoeren. Hierbij hebben we de hulp nodig van onze inwoners” zegt heemraad Piet van der Eijk.

Iedereen kan helpen. Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door groen, door sedum daken te maken of door regenwater op te vangen. Dat kan in een regenton, in een regenwaterschutting en zelfs onder de grond. We willen dit als waterschap graag stimuleren, daarom hebben we de stimuleringsregeling opgezet zodat we onze inwoner hierbij kunnen helpen. Ook grotere initiatieven ondersteunen we, bijvoorbeeld het vergroenen van een schoolplein, het aanleggen van een moestuin in de wijk of andere gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners om hun buurt te vergroenen en waterrobuust te maken. Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf een bedrag van 250 euro. Je krijgt dan 20% van de kosten terug.