Stellendam - Vorige week was de eerste opening van de 'Bibliotheek op school' op Goeree-Overflakkee van dit schooljaar. Deze vond plaats op CNS Zomerland in Stellendam. "In Nederland verlaten 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand van 2,5 jaar." Team Jeugd & Educatie van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg voert daarom samen met gemeente Goeree-Overflakkee actief beleid voor de doelgroep ‘kinderen van 0-12 jaar oud’, waarbij het (jonge) kind centraal staat. Lees meer >>

>>vervolg

Leesbevordering en leesplezier met de Bibliotheek op school
Wist u dat veel kleuters in Nederland bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen.

Team Jeugd & Educatie van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg voert daarom samen met gemeente Goeree-Overflakkee actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

Opening Bibliotheek op school bij CNS Zomerland
De Bibliotheek en basisschool Zomerland werken vanaf heden structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid. Doel hiervan is kinderen te stimuleren om meer te lezen op en thuis. Kortom, meer leesplezier!

De winnaar van de Voorleeswedstrijd op het Zomerland, Dewi uit groep 6, opende woensdag de Bibliotheek op school en had de eer een vlaggenlijn door te knippen. Hierna mochten alle leerlingen een boek lenen in de nieuwe bibliotheek. De meeste leerlingen wisten precies welk boek zij wilden lenen en een meisje uit de bovenbouw vroeg zelfs aan de leesconsulent: “Wilt u dit boek voor mij apart leggen, want dit boek MOET ik echt lezen!”. Kortom, veel leesplezier tijdens de opening van de bibliotheek. Dit schooljaar zetten we dit voort en organiseert de leesconsulent van Team Jeugd & Educatie tal van leesbevorderingsactiviteiten op school.

In de komende weken wordt de Bibliotheek op school op nog meer schoollocaties feestelijk geopend.