Augustus 2023, Regio - De recente uitspraak van de Raad van State over het Porthos project om extra stikstofdepositie toe te staan op natuurgebieden biedt mogelijk ook perspectief voor de PAS melders. Samen met de SGP en mede ondertekend door een aantal andere fracties in Provinciale Staten heeft Tea Both-Verhoeven van het CDA Zuid-Holland daarom het college van Gedeputeerde Staten gevraagd naar de mogelijkheden om PAS melders nu zo spoedig mogelijk te legaliseren. Lees meer >>

Vervolg

In maart en juli 2022 drongen Provinciale Staten in moties al aan op versnelling van legalisering en duidelijkheid voor de betrokken bedrijven. Hoewel het Rijk aangeeft verantwoordelijk te zijn voor een oplossing, is die oplossing nog steeds niet geboden. Juist daarom zoekt de provincie naar mogelijkheden om zelf een oplossing dichterbij te brengen. De indieners van de schriftelijke vragen willen weten wat de provincie tot nog toe aan acties heeft ondernomen.

De vragenstellers zijn benieuwd of de provincie Zuid-Holland met de uitspraak van de Raad van State mogelijkheden ziet om PAS melders te legaliseren en zo ja op welke termijn. Ook willen de indieners weten of de provincie extra ecologisch onderzoek gaat uitvoeren om meer stikstofruimte te vinden. De huidige situatie dat PAS melders geen duidelijkheid hebben over de toekomst van hun bedrijf duurt namelijk al te lang. Volgens de indieners moeten daarom alle nieuwe mogelijkheden worden benut om PAS melders zo spoedig mogelijk te kunnen legaliseren.

Recent werd duidelijk dat 40% van de PAS melders niet voldoet aan de voorwaarden om een vergunning te krijgen. De vragenstellers willen weten waarom deze bedrijven niet voldoen aan de voorwaarden, wat de consequenties zijn voor deze groep en wat de provincie voor hen kan betekenen. Vanuit het Rijk heeft de provincie namelijk ruim € 18 miljoen euro ontvangen om de situatie van de PAS melders op te lossen en stikstofruimte te creëren vanuit de reeds opgezette zg. stikstofbank.

Tea Both-Verhoeven: “De uitspraak van de Raad van State biedt een opening om PAS melders toch te kunnen legaliseren. Deze bedrijven verkeren al heel lang in onzekerheid over hun toekomst. Het is daarom belangrijk dat de provincie zo snel mogelijk duidelijkheid geeft.”