8 september 2023, Sommelsdijk - "Er bleek uiteindelijk sprake van institutionele vooringenomenheid en schending van de beginselen van de rechtsstaat. Na onderzoek bleek dat 180.000 burgers zonder enige verificatie waren aangemerkt als fraudeur. (...) De Hoge Raad weigerde de verantwoordelijke bewindslieden te vervolgen, want 'geen aanknopingspunten'. Daarmee zakten we als land tot het niveau van een ware bananenrepubliek...." Lucas Hartong is terug! Lees column 'Omtzigt' van Hartong hieronder >>

Vervolg

Omtzigt

Boeiende tijden waarin we leven, zo richting de aanstaande verkiezingen. PvdA en GroenLinks zijn, tegen de wens van prominente partijleden en eigen politici, gefuseerd en hopen onder leiding van oud EU-bobo Timmermans te winnen. Hun gehoopte succes wordt echter nogal gefrustreerd door twee nieuwkomers: BBB van Caroline van der Plas met Mona Keijzer en Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Dat 'sociaal contract' heeft overigens niets te maken met het vermaledijde WEF, maar was een term die de Franse schrijver- politicus Alexis de Tocqueville al in 1835 gebruikte in zijn omvangrijke werk over de net ontstane Amerikaanse democratie.

Omtzigt kennen we van de Toeslagenaffaire, samen met Renske Leijten (SP). Veel mensen met een toeslag kregen onterecht de verdenking van fraude bij de Belastingdienst. Die hield in opeenvolgende rechtszaken bewust ontlastende stukken achter. Er bleek uiteindelijk sprake van institutionele vooringenomenheid en schending van de beginselen van de rechtsstaat. Na onderzoek bleek dat 180.000 burgers zonder enige verificatie waren aangemerkt als fraudeur. Een ongekend schandaal. Omtzigt en Leijten gingen zich met de zaak bemoeien en stelden naar aanleiding van een rapport van de Ombudsman Kamervragen. Er kwam een parlementaire onderzoekscommissie, die het rapport Ongekend Onrecht uitbracht (2020). Het veroorzaakte de val van het kabinet Rutte III. Niet veel later stond Rutte IV op het bordes, alleen de bordjes met namen werden veranderd.

Intussen hadden slachtoffers hun huis, auto en baan verloren. Ruim 2000 kinderen werden uit huis gehaald middels iets wat niet anders kan worden geduid dan als staatsterreur en een enkeling sloeg zelfs uit pure wanhoop de hand aan zichzelf. Het Openbaar Ministerie weigerde de Belastingdienst en verantwoordelijken te vervolgen wegens 'strafrechtelijke immuniteit als onderdeel van de Staat' en onschendbaarheid van ambtenaren sinds de beruchte Pikmeer arresten. De Hoge Raad weigerde de verantwoordelijke bewindslieden te vervolgen, want 'geen aanknopingspunten'. Daarmee zakten we als land tot het niveau van een ware bananenrepubliek. Media in het buitenland spraken er terecht schande van.

Het is ronduit verbazingwekkend dat er nog mensen zijn die stemmen. Ik bedoel maar: je zou gezien de recente politieke gebeurtenissen toch alle geloof in eerlijke politiek verliezen? Wie zijn verder toch die mensen die maar blijven stemmen op partijen en politici die toestonden dat de rechtsstaat en privacy van fatsoenlijke burgers geschonden werden? Dit is nog maar één schandaal, gefaciliteerd door de huidige demissionaire kabinetspartijen. Zij waren alle actief dan wel passief betrokken bij wat er gebeurde en grepen pas onder zeer zware publieke druk in.

Leijten is gestopt met haar politieke werk. De Haagse politiek betitelde zij als 'giftig'. Ik vermoed dat zij totaal was opgebrand en dat snap ik volledig. Omtzigt was er eveneens dichtbij maar heeft de keuze gemaakt om alsnog door te gaan. Ik neem mijn hoed voor hem af en hoop dat in ieder geval déze volksvertegenwoordiger veel burgers nog lang mag vertegenwoordigen. Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar zijn werk is wel hoopgevend.

Lucas Hartong.