Ondernemersplan ‘Meer dan een huis alleen’ wordt geactualiseerd, 22 juni 2012 - Woningcorporaties zijn maatschappelijk ondernemers. Een maatschappelijk ondernemer lost samen met partners uit de samenleving allerlei maatschappelijke vraagstukken op. Vooral natuurlijk op het gebied van de sociale volkshuis­vesting. In verband daarmee onderzoekt Woongoed GO regelmatig hoe belanghebbenden (stakeholders) over allerlei zaken denken.

Ook wordt verantwoording afgelegd van het tot nog toe gevoerde beleid en gehouden visitatie. De Aedes- en Governancecode schrijven voor dat jaarlijks een stakeholdersoverleg plaatsvindt. Vorige jaren deden de woningcorporaties dat gezamenlijk, dit jaar organiseert iedere woningcorporatie dit overleg zelf.

Maandag 18 juni was het zover. Nadat het managementteam het beleid van Woongoed GO aan de hand van een flitsende presentatie uiteen had gezet, werd op deze avond vooral gediscussieerd over het concept ondernemingsplan “Meer dan een huis alleen 2.0”. De actuele volkshuisvestelijke problemen van de regio kwamen daarbij uitgebreid aan de orde. Woongoed GO wilde graag weten of zij ‘de stip op de goede plaats aan de horizon’ gaat zetten. Onder leiding van Bram Klouwen van adviseur Companen uit Arnhem werd een aantal stellingen geponeerd.  Dit leidde tot een boeiende gedachtewisseling. De discussie spitste zich vooral toe op het regionale woningzoekendenvraagstuk, de inzet voor de zorg, de leefbaarheid en de samenwerking. Het aantal woningzoekenden die een huurwoning wil, stijgt in deze tijden onrustbarend. Daar moet dringend iets aan worden gedaan. Een woningzoekende zou niet langer dan 1 jaar op een wachtlijst moeten hoeven staan. Woongoed GO voelt zich - samen met haar collega’s - verantwoordelijk voor de gehele regio Goeree-Overflakkee. In het nieuwe beleidsplan wordt daar dan ook aandacht aan besteed. In 2017 denkt Woongoed GO 20% van haar bezit te hebben verkocht, maar ook 225 nieuwe woningen te hebben bijgebouwd. Verder is de toenemende vergrijzing en de veranderingen in de ouderenzorg een blijvend aandachtspunt. Op Goeree-Overflakkee zijn we wat het scheiden van wonen en zorg betreft op de goede weg. Aange- drongen werd om toch vooral in te zetten op nog meer vernieuwing. Nieuwe instrumenten moeten worden ontwikkeld om mensen in staat te stellen zolang mogelijk met en zonder zorg thuis te kunnen laten blijven wonen. Woongoed GO si al jaren actief op dit gebied en zal er in de komende beleidsperiode nog een schepje op leggen. Woongoed GO wil een belangrijke partner (prefered supplier) worden voor het bestuur van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Zoveel werd deze avond wel duidelijk.

Belangrijk vind Woongoed GO, zeker gezien de corporaties die in opspraak zijn geraakt om financieel ook een duurzaam beleid te voeren. Dat is één van de belangrijkste uitgangspunten.

De inbreng van deze avond wordt gebruikt om het conceptbeleidsplan verder aan te passen.

Woongoed GO mag terug zien op een fijne avond, waar in een goede sfeer werd gediscussieerd. Bijzonder was ook, dat alle gemeentebesturen van ons eiland op de uitnodiging van Woongoed GO waren ingegaan en een vertegenwoordiger(s) hadden gestuurd. Verder waren er onder andere vertegenwoordigers van CuraMare, de Huurdervereniging, de Ledenraad en FidesWonen aanwezig.  Woongoed GO zal er haar voordeel mee doen. In ieder geval is het stakeholdersoverleg in deze vorm succesvol en zeker voor herhaling vatbaar.