Op maandagavond 2 april 2012 was er in de raadzaal van het gemeentehuis te Oude-Tonge om 19:30 uur een informatiebijeenkomst namens gemeente Oostflakkee voor de ondernemers van het bedrijventerrein Tonisseweg. De bijeenkomst ging over het collectief beveiligen van het bedrijventerrein.

Afgelopen week werden de ondernemers door de Kamer van Koophandel geïnformeerd over een tweede stemronde van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Zowel de Ondernemersvereniging Tonisseweg, de Kamer van Koophandel en de gemeente waren namelijk van mening dat zij de ondernemers tijdens de eerste stemronde onvoldoende hebben geïnformeerd om een goede afweging te kunnen maken, omtrent de beveiliging van het bedrijventerrein Tonisseweg.

De avond werd geopend door burgemeester Huub A. van der Meer, hij heette een ieder welkom. Uitleg over het doel van de avond werd gegeven door OVT-voorzitter Ewoud van den Ouden: “Doel van de BIZ is om ons bedrijventerrein aan de Tonisseweg collectief te beveiligen waardoor er minder inbraken plaatsvinden dan de afgelopen jaren. Het huidige voordeel is een unieke subsidie van 75% van de investeringskosten. Door de subsidie van € 105.000,00 lossen we namelijk de totale investering in 5 jaar af en is de BIZ bijdrage voor de ondernemers slechts 2/5 deel van de totale investerings-kosten. Na deze 5 jaar daalt zodoende ook het bedrag van de BIZ bijdrage voor de ondernemers. De subsidie van € 105.000,00 is alleen voor de BIZ beschikbaar gesteld door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Oostflakkee.” De BIZ-bijdrage is gerelateerd aan de WOZ waarde van uw bedrijfspand. De BIZ-bijdrage wordt niet geheven over de WOZ waarde van een woning. Woningen zijn

namelijk vrijgesteld van de BIZ waardoor de kosten naar draagkracht worden verdeeld. De Stichting BIZ Tonisseweg heeft contact opgenomen met diverse verzekeringsmaatschappijen om te onderzoeken of de samenwerking op hun terrein leidt tot een lagere verzekeringspremie. Hieruit blijkt dat er korting op de verzekeringspremie wordt verstrekt indien de ondernemer gevestigd is op een beveiligd bedrijventerrein.

Wat wordt betaald met de BIZ bijdrage?

- 2 elektrische schuifhekken op de locaties Stationsweg/Tramweg en

Stationsweg/Boezemweg

- 3 camera’s die in verbinding staan met een beveiligingsbedrijf en de politie.

Na de uitleg van Van den Ouden was er een presentatie van bedrijventerrein Tonisseweg en deze werd gegeven door een ex-inbreker. Deze man was 's middags al een rondje wezen maken over het bedrijventerrein en liet zien waar en hoe de knelpunten lagen. Erg leerzaam dus. De regionale ontwikkeling is dat de trend er is dat er meer inbraken zijn in de regio. De wijkagenten van Stellendam (Johan van Oeveren) en Oostflakkee (Hans de Haan) informeerden de aanwezigen over deze regionale trend van een groeiend aantal inbraken op bedrijventerreinen die niet beveiligd zijn.

Ook de eigenaren die panden verhuren op het bedrijventerrein werd voorgesteld het beveiligingsvoorstel met hun huurders te bespreken. In de praktijk blijken huurders namelijk bereid om extra te betalen om hun beveiliging te verbeteren. Uiteraard waren deze huurders ook welkom op de informatiebijeenkomst.

Er werden deze avond BIZ-ervaringen verteld door Linda van der Windt van de Kamer van Koophandel. Giel Lokker, bestuurslid BIZ Stellendam gaf informatie over BIZ Stellendam. Ook gaf hij uitleg over het BIZ-plan en informatie over korting op verzekeringspremie samen met Paul van ’t Hoff (Ondernemersvereniging Tonisseweg). Daarna was er gelegenheid vragen te stellen en zo ontstond een discussie onder leiding van burgemeester Huub A. van der Meer. Aan het einde van de avond was er de mogelijkheid tot uitbrengen van stemmen, in gesloten envelop, in de daarvoor bestemde stembus.

Naar aanleiding van de stemmen en alle besproken onderwerpen wordt gekeken of en hoe er wordt doorgegaan met de verdere voorbereidingen tot extra en/of betere beveiliging van bedrijventerrein Tonisseweg te Oude-Tonge. Afsluitend werd er nageborreld.