Op dinsdag 8 maart 2011 is de officiële paal van het Centrumplan Oolgensplaat in de grond geslagen. Rond 14:30 uur vertrokken de basisschoolkinderen van OBS De Regenboog in een optocht naar de bouwlocatie aan de Sportlaan te Ooltgensplaat. Vanaf 15:45 uur waren er in verenigingsgebouw 't Centrum, aan de Van Weelstraat 10, diverse toespraken, waaronder een toespraak van wethouder Piet van de Ree. Rond 17:15 uur werd de feestelijke opening afgesloten.

Op deze zonnige dinsdagmiddag verzamelden alle genodigden zich bij openbare basisschool ‘De Regenboog’. In een vrolijke optocht trokken genodigden en leerlingen, sommigen gehuld in feestelijke carnavalskleding, langs verenigingsgebouw ’t Centrum naar de bouwlocatie aan de Sportlaan. Met ballonnen en muziekinstrumenten wisten de leerlingen heel wat bekijks te trekken. Op de bouwplaats lag een door de leerlingen beschilderde heipaal klaar om de grond in te gaan.

 

Vier in één

Wethouder Piet van de Ree en projectleider Hans Klein heetten iedereen van harte welkom en maakten duidelijk dat het om een bijzonder moment gaat voor Ooltgensplaat en voor het gemeentebestuur. Acht jaar geleden zijn de eerste initiatieven genomen om het plan tot stand te brengen. Er bleek namelijk maatschappelijk voordeel te behalen uit het samenvoegen van het verenigingsgebouw, de school, de peuterspeelzaal en de gymzaal. In 2010 stelde de gemeenteraad het definitieve plan vast en stelde het benodigde krediet beschikbaar. Het uiteindelijke plan kon er alleen komen door constructieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partijen waaronder stichting ’t Centrum, stichting OPOGO, Vaessen Bouw en Ontwikkeling BV en de architect, aldus de wethouder.

 

Drie in één

En toen was het grote moment aangebroken voor drie van de aanwezigen. De jongste leerling van de school, Tess van Zeijpveld, de oudste leerling van school, Kelly van der Heijden en de heer Bert Overbeeke, oudste bestuurslid van verenigingsgebouw ’t Centrum mochten helpen de officiële paal te slaan. Onder luid gejuich ging de paal de grond in. Vervolgens lieten alle kinderen hun ballon op, wat het tot een feestelijk geheel maakte. Als afsluiting ontvingen de kinderen nog een cadeautje van het gemeentebestuur; een vogelhuisje dat de kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en beschilderen. De andere genodigden liepen vervolgens terug naar ’t Centrum voor het officiële gedeelte.

 

Van en voor Ooltgensplaat

De inleiding van dit samenzijn werd verzorgd door wethouder Piet van de Ree. De wethouder sprak de aanwezigen toe: “Het gaat om voorzieningen die gericht zijn op de eigenheid van de Ooltgensplaatse gemeenschap en de beleving van de cultuur van het dorp. Het wordt een thuisbasis voor nagenoeg alle verenigingen. Ook het leespunt van de bibliotheek komt in het gebouw.” De wethouder sprak de hoop uit dat bij de uiteindelijke oplevering in het eerste kwartaal van 2012, het gebouw net zo mooi blijkt als nu op tekening. Ook aannemer Vaessen BV liet blijken blij te zijn met deze stap en schonk nog eens extra aandacht aan de heer Bert Overbeeke, die een kleine € 4,- ‘salaris’ ontving voor de drie minuten dat hij in dienst was om de paal te slaan. Ook Stichting OPOGO sprak zijn waardering uit voor de samenwerking en kijkt uit naar uiteindelijke resultaat, net als de vertegenwoordiger van stichting ’t Centrum die een woordje tot de aanwezigen sprak. De sprekers ontvingen allen een artist impression van het  nieuwe gebouw zodat ze het komende jaar letter en figuurlijk uit kunnen zien naar hun nieuwe, moderne onderkomen.