[Herhaling] Oude-Tonge - Gemeente Goeree-Overflakkee heet u welkom bij een inloopbijeenkomst op dinsdag 12 december 2023, met thema 'Ontwerpbestemmingsplan Regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge, herziening'. Initiatiefnemer GOlogix B.V. heeft het voornemen om middelgrote en grote bedrijfsruimten voor logistiek, productie, opslag of handel te realiseren op BedrijvenPark Oostflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee. Het plangebied is gelegen aan de Zonnekracht en Waterfront op BedrijvenPark Oostflakkee te Oude-Tonge. Lees meer >>

Vervolg

Ontwerpbestemmingsplan

Om de ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, is een herziening op het geldende bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge, herziening’ ligt vanaf 15 november 2023 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage.

Gemeente Goeree-Overflakkee: "Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst. Wij willen omwonenden en andere belangstellenden graag de mogelijkheid geven om de plannen en het ontwerpbestemmingsplan in te zien en hierover vragen te stellen. De bijeenkomst start om 16:30 uur en eindigt om 19:00 uur. U kunt binnenlopen op het moment dat u dat wenst.

Medewerkers van onze gemeente en (adviseurs van) initiatiefnemer GOlogix staan klaar om u uitleg te geven over de plannen en uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan te beantwoorden."

Verkeersafwikkeling

De gemeente en provincie hebben als taak om te zorgen voor een goede afwikkeling van het verkeer van en naar het BedrijvenPark Oostflakkee. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de berekeningen van de verwachte verkeersintensiteit en de treffen maatregelen.

Datum /tijd: Dinsdag 12 december, van 16.30 tot 19.00 uur

Locatie: Sport- & Zalencentrum Grutterswei Willemstraat 14 Oude-Tonge

Meer informatie

Surf naar onderstaande website voor meer informatie over de inloopbijeenkomst. www.goeree-overflakkee.nl/bedrijventerreinoudetonge