Eind april 2023 gaf de Nederlandse Vissersbond een artikel uit over het gevaar van PFAS: "Op grond van nieuwe Europese regelgeving (waaronder de EU-verordening 2022/2388) mogen vis, vlees, eieren en schaal- en schelpdieren sinds 1 januari 2023 niet langer in de handel worden gebracht, indien deze bepaalde PFAS-normen overschrijden (..) Het advies van de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid luidt om voorlopig nog niet te vissen op de Westerschelde.." Lees meer >>

Vervolg

Het gaat om normen voor PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS én voor de som van deze soorten PFAS per specifiek product. Het advies van de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid luidt om voorlopig nog niet te vissen op de Westerschelde ten oosten van de lijn Vlissingen – Breskens.

Advies 2022

In april 2022 heeft de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid haar leden geadviseerd om in het Westerscheldegebied alleen westelijk van de lijn Vlissingen – Breskens te vissen op garnalen. Een soortgelijk advies is door de Vereniging OWV (Vaste Vistuigen Vissers) verstrekt aan hun leden voor het vissen op andere vissoorten. Hiermee werd voorkomen dat met PFAS vervuilde visproducten in de voedselketen terechtkomen. Dit advies was onder meer gebaseerd op een advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) van 9 juli 2020 over de risico voor de menselijk gezondheid dat verband houdt met de aanwezigheid van bepaalde PFAS in voedsel. Dit advies vormt ook de grondslag voor de nieuwe Europese regelgeving.

Nieuw onderzoek 2023

De monsters die in februari 2022 op eigen initiatief door de visserijsector zijn genomen, bevatten PFAS-waarden die boven de Europese norm liggen zoals die gelden per 1 januari 2023. Om meer inzicht te verkrijgen in de risico’s is door de visserijsector aangedrongen op meer en diepgaander onderzoek. Daar is door het Rijk gehoor aan gegeven en binnenkort start er in opdracht van het ministerie van LNV een nieuw bemonsteringstraject naar PFAS in visproducten uit de Westerschelde. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Food Save Research (WFSR) te IJmuiden. Zij doen dit in nauw overleg met de sector. Hier wordt binnenkort een programma voor opgezet en er zal ook medewerking worden gezocht met de belanghebbende aanvoerders uit dat gebied tegen een geringe vergoeding. Hier zal binnenkort meer informatie over worden verstrekt door de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid.

Advies 2023

De Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid heeft – in afwachting van de uitkomsten van het bemonsteringstraject door WMR en WFSR – besloten haar leden te adviseren voorlopig nog niet te vissen op de Westerschelde ten oosten van de lijn Vlissingen – Breskens. Op die wijze kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat met PFAS vervuilde producten in de handel komen en kan hopelijk zoveel als mogelijk worden voorkomen dat de problematiek op de Westerschelde zich uitbreidt naar de rest van de visserijsector.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Kees van Beveren of Jacob Snoek.