Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Piet Adema bezocht afgelopen vrijdag in Lauwersoog een zestigtal garnalenvissers en vertegenwoordigers van handel, afslag en sector. Nederlandse Vissersbond: "Zijn bezoek was er vooral voor bedoeld om ideeën en zorgen bij de garnalenvissers op te halen en mee terug te nemen naar Den Haag. Voorafgaand aan de bijeenkomst bezocht de minister de garnalenkotter WL-020 waar hij in klein comité met een handvol garnalenvissers sprak." Lees meer >>

Uitdagingen

Minister Adema opende de bijeenkomst met een korte toespraak over de uitdagingen waarmee de garnalenvisserij te maken heeft. Onderwerpen zoals de druk op bodemberoerende visserij, bestaand gebruik, de Wnb-vergunning en het lopende handhavingsverzoek passeerden. Over het laatste liet Adema weten dat LNV niet voor niets een gedoogperiode van 9 maanden heeft afgegeven en achter het gedoogbesluit staat. Binnenkort zal LNV uitspraak doen over het handhavingsverzoek van de natuur- en milieuorganisaties.

Heldere boodschap

Na zijn toespraak richtte Adema zich op de aanwezige garnalenvissers. Zij kregen de gelegenheid de minister in een kort woord toe te spreken en konden de minister vragen stellen. Ondanks dat de minister niet op iedere vraag concreet een antwoord had, was zijn boodschap helder: “Ik maak mij hard voor de visserij en denk met jullie mee”. Adema voegde hieraan toe dat de visserij voor een aantal grote uitdagingen staat en dat dit wel verandering van de visserij vereist om in de toekomst te kunnen blijven opereren. Hij heeft daarbij begrip voor de vele zorgen en wil de garnalenvisserij helpen richting de toekomst.

Aan boord

Voorafgaand aan de bijeenkomst bracht Adema een bezoek aan de garnalenkotter WL-20. Daar sprak hij onder andere met Peter Visser, eigenaar van de WL-20, over het garnalentuig. “We hebben de minister laten zien dat we in de garnalenvisserij gebruik maken van een licht tuig met klossen die over de bodem rollen. Die klossen creëren een werveling en trilling, waardoor de garnaal opspringt en in het net terecht komt. Er is dus minimaal contact met de zeebodem“, aldus Peter Visser. “Verder namen we Adema mee in de verschillende maatregelen die we treffen om bijvangst zoveel mogelijk te vermijden (de zeeflap) of zo snel mogelijk weer overboord te zetten (het sorteersysteem aan boord). Daarbovenop hebben we als vissers in het MSC-managementplan van de garnalenvisserij afspraken gemaakt over bijvoorbeeld maaswijdte, ziftsel en effort-reducties.” Visser is erg te spreken over het bezoek van de minister: “Adema kwam over als een integere en belangstellende man die het beste voor heeft met de visserij. Ik heb er vertrouwen in dat deze minister voor ons wil strijden. Hopelijk blijft de minister nog lang op zijn post”.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid via tel. 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Amerik Schuitemaker.

Bron: vissersbond.nl