3 februari 2023, Oude-Tonge - Metaalbewerkingsbedrijf CS-Staal uit Oude-Tonge en het Ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar werk. Woensdag 1 februari was wethouder arbeidsmarkt Berend Jan Bruggeman aanwezig bij de ondertekening van een intentieverklaring en de uitreiking van een mbo-praktijkverklaring aan kandidaat Jeffrey Föller. Lees meer >>

Vervolg

CS-Staal is onderscheidend door de productie grotendeels te realiseren met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zonder in te leveren op kwaliteit, service en prijs. Ze doen dit volgens het Social Return on Investment principe (SROI). Een aanpak om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste kandidaten van het Ontwikkelbedrijf zijn al aan de slag. Ze worden begeleid door de praktijkopleider vanuit het Ontwikkelbedrijf en een mentor van CS-Staal.

Ontwikkelbedrijf

Bij Ontwikkelbedrijf Webego leren en werken mensen die hulp nodig hebben om (weer) mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Het Ontwikkelbedrijf gebruikt hiervoor ontwikkellijnen. De samenwerking met CS-Staal komt terug in de ontwikkellijn techniek. “Goed en belangrijk dat met het ondertekenen van de intentieverklaring de afspraken tussen CS-Staal en het Ontwikkelbedrijf nu officieel zijn vastgelegd”, aldus wethouder Bruggeman. “Dit geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen en mogelijkheden. En dat op ons eigen, mooie Goeree-Overflakkee.”

Bij het Ontwikkelbedrijf leren de kandidaten eerst wat nodig is om aan de slag te gaan als technisch medewerker. Daarbij volgen de kandidaten een praktijkwerkboek op mbo niveau 1. Vervolgens gaan kandidaten bij CS-Staal onder begeleiding van een ervaren medewerker meedraaien in de onderneming. Hier volgen zij nogmaals het werkboek om te kijken of hun vaardigheden passen bij het bedrijf. Als het goed gaat volgt een dienstverband van minimaal een half jaar. Het werk dat ze uitvoeren bestaat uit onder meer het circulair produceren van veiligheidsvoorzieningen, onderdelen en toebehoren voor afvalinzamelingssystemen. Daarnaast zijn andere voorkomende werkzaamheden het bouwen van afvalinzamelingssystemen voor derde partijen.

Ondertekenen intentieverklaring

Naast het ondertekenen van de intentieverklaring vond de uitreiking van de praktijkverklaring aan Jeffrey Föller plaats. Nico van Waardenberg, BPV (beroepspraktijkvorming) begeleider van het Albeda College, reikte deze aan Jeffrey uit. “Jeffrey is gestart in de ontwikkellijn techniek van het ontwikkelbedrijf en daarna verdergegaan voor de praktijkverklaring. Bij praktijkleren met praktijkverklaring wordt gekeken naar wat een kandidaat aan vaardigheden moet ontwikkelen om bij een bedrijf te kunnen werken. Dit gebeurt op basis van zogeheten mbo-kwalificatiedossiers. Daarin staan de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Jeffrey voldoet ruimschoots aan deze eisen. Namens eenieder die hierbij betrokken is wil ik Jeffrey van harte feliciteren met deze mooie prestatie!”

Meer informatie

Samenwerken met het Ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee? Neem contact op via telefoonnummer 14 0187 of accountbeheerpwi@goeree-overflakkee.nl.