Rijkswaterstaat houdt u op de hoogte van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in de A29. "De renovatie van het beweegbare deel van de Haringvlietbrug is afgelopen januari gestart en duurt tot in het najaar 2023. De renovatie van de Heinenoordtunnel is ook gestart en duurt tot in 2024." Met de renovaties zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de brug en tunnel ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijven. Lees meer >>

Vervolg

De renovatie van het beweegbare deel van de Haringvlietbrug wordt uitgevoerd door de combinatie Mobilis Croonwolter&dros. Aannemerscombinatie Savera III, bestaande uit Dura Vermeer, SWARCO (voorheen Dynniq) en SPIE, voert de renovatie van de Heinenoordtunnel uit.

(Voorlopige) Planning Haringvlietbrug

Klaar: 2023
Voorjaar 2022

Gunning opdracht aan aannemer

2022

Uitwerken en voorbereiden bereikbaarheidsmaatregelen

2023

Vervangen brugklep, bewegingswerk en technische systemen

1 januari 2023 - najaar 2023

Haringvlietbrug wordt niet bediend voor hoge scheepvaart (> 13 m)

9 juni 22.00 - 28 juli 23.00 uur 2023

Haringvlietbrug afgesloten voor al het wegverkeer (snelweg en parallelbaan). Een uitloop tot en met 4 augustus is zeer waarschijnlijk

Zomer en najaar 2023

10 nachtafsluitingen Haringvlietbrug voor testen technische installaties

Aanpak vernieuwing beweegbare deel Haringvlietbrug

  • We knappen het beweegbare deel van de Haringvlietbrug grondig op. We vervangen de brugklep en het bewegingswerk, zoals de tandwielbaan en motoren. Daarnaast implementeren we een nieuw, uniform systeem voor bediening, besturing en bewaking van beweegbare bruggen (3B). Dit systeem is al toegepast op de Wantijbrug. De Haringvlietbrug zal na renovatie worden bediend vanaf de Volkeraksluizen.
  • Vanaf 1 januari 2023 is het beweegbare deel van de Haringvlietbrug aan het einde van zijn technische levensduur. De brug wordt dan niet meer geopend om de hoge scheepvaart (hoger dan 13 m) door te laten. Deze volledige stremming voor de hoge scheepvaart duurt tot de beweegbare delen van de brug en de technische systemen zijn vervangen en getest, naar verwachting in het najaar van 2023. De lage scheepvaart ondervindt weinig hinder van de stremming van de brug en de renovatiewerkzaamheden.
  • Het vervangen van de klep en het bewegingswerk van de brug is een complexe operatie. De vervanging vindt plaats tijdens een stremmingsperiode voor het wegverkeer in 2023, van vrijdag 9 juni 22.00 tot vrijdag 28 juli 23.00 uur. Een uitloop tot en met 4 augustus 2023 is mogelijk. Eerst worden de oude klep en het oude bewegingswerk uit de brug gehesen. Daarna wordt een nieuw bewegingswerk geplaatst en kan de brugklep worden ingehesen. Op de brug worden de technische systemen geïnstalleerd. Daarna kan de brug weer open voor het wegverkeer. Tenslotte moeten de nieuwe technische systemen worden ingeregeld en getest. Hiervoor is een aantal nachtafsluitingen van de weg noodzakelijk. Pas als we zeker weten dat alles veilig werkt, kunnen we de brug weer veilig openen voor de scheepvaart.
  • Het beweegbare deel van de brug wordt naar verwachting in juni en juli 2023 gerenoveerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de Haringvlietbrug van vrijdag 9 juni 22.00 tot vrijdag 28 juli 23.00 uur volledig voor al het wegverkeer af te sluiten. Hierbij wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de renovatie van de Heinenoordtunnel en de afsluitingen die daarvoor nodig zijn. Het streven is om de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel niet tegelijk langdurig af te sluiten. Verder zijn we in gesprek met bedrijven om verkeer op de omleidingsroutes in deze periode te beperken. Lees hier meer over de hinder en de aanpak.
  • We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met gemeenten, veiligheidsregio's, openbaar vervoer, bedrijven en andere belanghebbenden.
  • De renovatie van het vaste deel van de Haringvlietbrug staat gepland voor na 2025. Hiervoor voeren we nu al diverse onderzoeken uit. Het werk aan het beweegbare deel van de brug kan niet zo lang worden uitgesteld.