Augustus 2022, Goeree-Overflakkee - Waarom pakt de politie bij andere demonstraties wel demonstranten op zoals bij de klimaatprotesten, maar niet de protesterende boeren? De politie begeleidt door heel het land wekelijks demonstraties en veruit de meeste verlopen ordelijk en rustig.... Echter: "Bij strafbare feiten sporen we op en houden we aan. Ook wordt de schade verhaald die aan politiematerieel is aangericht." Lees meer >>

Vervolg

Er zijn de laatste tijd echter protesten die ten koste gaan van de veiligheid en openbare orde en die buiten alle perken gaan door onder meer geweldgebruik. De wet schrijft duidelijk voor wat mag en niet mag. Zodra grenzen worden overschreden, treedt de politie op. Het uitgangspunt is daarbij altijd voorkomen dat (levens)gevaarlijke situaties ontstaan. En als dat dreigt te gebeuren doet de politie er alles aan om die situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

"Bij strafbare feiten sporen we op en houden we aan. Ook wordt de schade verhaald die aan politiematerieel is aangericht."

Bron