Dirksland - Vanuit de groeiende vraag naar en de noodzaak van toekomstbestendige zorg gaat Hospice Calando nieuwbouw plegen in Middelharnis. Hiermee zal het hospice hoogwaardige palliatieve (hospice)zorg kunnen waarborgen op het eiland. "Een nieuwe fase is gestart, waarin de vergevorderde ideeën concreter worden met de selectie van Firma Stout als hoofdaannemer voor de bouw van het innovatieve hospice...." Lees meer >>

Vervolg

Firma Stout zoekt de samenwerking met lokale ondernemers waaronder Schipper Electrotechniek uit Nieuwe-Tonge, Heijkoop Installatietechniek uit Oude-Tonge en andere lokale (bouw)ondernemingen.

Nieuwe fase in nieuwbouwplannen

De koopakte van het perceel aan de Johannispolderweg in Middelharnis is getekend. Innovatieve en toekomstbestendige palliatieve zorg op Goeree-Overflakkee is daarmee een stap dichterbij. Het huidige hospice verdwijnt uit de woonwijk in Dirksland, naar een locatie waar voldoende ruimte is voor een gebouw dat aan alle wensen en veranderende eisen voldoet. Onder één dak is daarmee hospicezorg mogelijk voor reguliere- en doelgroep zorg (zorg voor cliënten met gedragsproblematiek). Ook biedt de locatie de zogeheten ‘rooming-in’ faciliteit, waarmee naasten van cliënten kunnen blijven slapen.

Een van de pijlers van Calando is de goede regionale samenwerking met zorgverleners en instanties. ‘Werken met lokale ondernemers’ was daarom ook een bijna vanzelfsprekend criterium voor de selectie van een hoofdaannemer voor de nieuwbouw. Firma Stout is gekozen uit vier selectiegesprekken met verschillende aannemers. De samenwerking met lokale ondernemers die de firma zoekt, was doorslaggevend in de keuze.

Dat dit plan concreet vorm krijgt, is mede mogelijk gemaakt door giften van inwoners, bedrijven, instellingen en initiatieven zoals de Roparun. De Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland zorgt dat alle donaties een goede bestemming krijgen binnen Hospice Calando. Voorzitter van de stichting Servaas Stoop benadrukt nog eens het belang van deze giften: “Deze nieuwbouwplannen kunnen tot uitvoering komen dankzij de vele ontvangen giften. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Hiermee verbeteren we samen met de gemeenschap de zorg van Hospice Calando”.

‘HOPEVOL’ project

Vier jaar lang is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken in de Nederlandse hospices in het ‘HOPEVOL’ project. Hieruit is een adviesrapport gemaakt met adviezen voor toekomstbestendige hospicezorg. Uit dit rapport blijkt dat Calando een hospice is dat voorloopt op het toekomstbeeld. Door onder andere het bieden van passende zorg, een palliatieve werkstructuur, consultatie en het regionaal samenwerken, biedt het hospice nu al hoogwaardige zorg en loopt het hierin al voorop in Nederland.

De opnamecapaciteit van Calando blijkt echter op dit moment niet toereikend voor de alsmaar groeiende zorgvraag. Besloten is om met nieuwbouw in te zetten op uitbreiding en versterking van het hospiceaanbod op een nieuwe locatie. Calando groeit hiermee van vijf naar twaalf bedden. Calando zal zo palliatieve zorg kunnen verlenen aan íedereen die dat nodig heeft. Ook aan diegenen die een specifieke zorgvraag hebben, zoals mensen met gedragsproblematiek en geeft daarmee gehoor aan de adviezen uit het ‘HOPEVOL’ project.

Specialistische kennis en kunde in palliatieve zorg nodig

Anke Roks, Huisarts in Sommelsdijk is blij dat de zorg- en nieuwbouwplannen concreet vorm gaan krijgen: “Mensen leven steeds langer. Vaak met meer aandoeningen. Als huisarts merk ik dat daardoor de palliatieve zorgvraag toeneemt. Ook zijn er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers beschikbaar. Daardoor merk ik dat ik niet altijd de meest optimale palliatieve zorg kan bieden. In die gevallen is de inzet van specialistische kennis en kunde nodig. Het is dus heel goed dat Calando anticipeert op de veranderende vraag naar palliatieve zorg. Door de nieuwbouw komen er meer bedden beschikbaar. Ook de mogelijkheid om palliatieve zorg te bieden voor specifieke doelgroepen zoals mensen met alzheimer of psychiatrische ziektebeelden vind ik een goede ontwikkeling.”

Ellen Hoogervorst, bestuurder van CuraMare beaamt dit. “Goede palliatieve zorg moet beschikbaar zijn voor mensen thuis, maar vooral ook in een hospice. Op dit moment is Calando nog niet in staat om mensen met dementie en de behoefte aan palliatieve zorg op te vangen. De ontwikkeling van de doelgroepbedden in het nieuwe concept van Calando is aanvullend aan de palliatieve zorg die CuraMare binnen de verpleeghuizen en de kortdurende zorg kan leveren.”

Foto's

– Overleg op de locatie. v.l.n.r. Koos Moerland (lid van het bestuur van Stichting Voorzieningenfonds hospice Calando), John Kremers (raad van bestuur van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland), Adri Robijn (Voorzitter raad van toezicht)

- Oostgevel

- Zuidgevel