9 juli 2022 - De laatste jaren wordt vaker en op grotere schaal overlast door grote hoeveelheden mosdiertjes (’bloemetjes’) gemeld in de Noordzee. Om meer te weten te komen over de massale bloei en de door de ‘’bloemetjes’ veroorzaakte problemen, doet Wageningen Marine Research in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek. Het onderzoek richt zich zowel op de ecologie en het voorkomen van mosdiertjes als de impact op de visserijsector. "Kennis en ervaring van vissers zijn belangrijk voor dit onderzoek." Lees meer >>

Enquête onder vissers

Kennis en ervaring van vissers zijn belangrijk voor dit onderzoek. Daarom heeft WMR een enquête opgesteld, met vragen over de verspreiding van mosdiertjes (waar en wanneer), de daarmee gepaard gaande problemen en maatregelen die worden getroffen. Vissers worden vriendelijk gevraagd de vragenlijst in te willen vullen. Dat kan tot 15 juli. Onderzoeksresultaten worden in augustus gepubliceerd. De vragenlijst is hier te vinden.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Durk van Tuinen, via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.