10 juli 2022, Landelijk - Minister Staghouwer van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wilde afgelopen week tijdens het visserijdebat met de Tweede Kamerleden geen harde toezegging doen dat de overbruggingsregeling (de-minimis) er op korte termijn gaat komen. De overbruggingsregeling was afgelopen vrijdag door hem aangekondigd als onderdeel van een totaal steunpakket..... Lees meer >>

Vervolg

“Er is ruim voldoende geld en er is de politieke wil om de Nederlandse visserij met een overbruggingsregeling te ondersteunen. Minister Staghouwer moet nu echt snel gaan leveren anders hoeft te niet meer”

De overbruggingsregeling was afgelopen vrijdag door hem aangekondigd als onderdeel van een totaal steunpakket, met onder andere de zogenaamde BAR-gelden, voor de visserij maar of en wanneer die er zou komen bestond onduidelijkheid. De meeste Kamerleden willen dat de minister hier nu echt werk van maakt om te voorkomen dat er een koude sanering gaat plaatsvinden nog voordat de saneringsregeling van kracht wordt. De gehele visserijketen heeft hier meerdere keren om gevraagd, zo ook afgelopen week nog. De minister bleef herhalen dat hij zijn best zou doen maar dat het openstellen van zo’n regeling meer tijd kost dan gewenst.

Overbrugging tot aan de BAR-gelden

Sinds vorig jaar kunnen lidstaten die getroffen zijn door de Brexit, gebruik maken van subsidie uit de zogenaamde Brexit Adjustment Reserve (BAR). In de pot zit voor Nederland zo’n € 800 miljoen, waarvan het ministerie van LNV in totaal € 200 miljoen wil inzetten voor een saneringsregeling (€ 155 miljoen), een stilligregeling (€ 33 miljoen) en een liquiditeitsregeling (€ 12 miljoen). Minister Staghouwer zei gisteren in het visserijdebat dat hij verwacht dat de saneringsregeling binnen twee maanden (begin september) een feit zal zijn. De stillig- en liquiditeitsregeling laten langer op zich wachten. Het duurt dan nog wel een aantal weken/maanden tot de vissers het geld op hun rekening hebben staan. Tot die tijd is er grote behoefte aan een overbruggingsregeling. In een gezamenlijke brief, met afschrift aan de Tweede Kamerleden, hebben de Visfederatie (vishandel en –verwerking), het Nationaal Overleg Visafslagen en de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) afgelopen dinsdag nog de minister opgeroepen om haast te maken met deze overbrugging anders dreigt een koude sanering. Eerder schreven de vertegenwoordigers van de gehele Nederlandse visserijketen al brieven aan de minister. Veel Kamerleden waren kritisch over de opstelling van de minister met betrekking tot het uitvoeren van de motie Grinwis om snel werk te maken van de overbruggingsregeling. Er werd meermaals verwezen naar andere lidstaten zoals Frankrijk die hun vissers veel sneller financieel ondersteunen dan Nederland. De minister zegde toe zijn best te zullen doen maar gebonden te zijn aan procedures en een politieke werkelijkheid die blijkbaar in Frankrijk anders is. Ten tijde van de brandstofsteun (de-minimis) aan de Franse vissers waren er namelijk presidentsverkiezingen. Heel bijzonder dat er zulke verschillen tussen lidstaten kunnen bestaan.

Brussel maakt €1 miljard extra vrij voor de visserij

De Nederlandse Visserbond ontving van de Brusselse lobbyisten (Europêche), waar de Nederlandse Vissersvond en PO Delta Zuid lid van zijn, het bericht dat de Europese Unie (Parlement en Raad) heeft besloten om €1 miljard extra uit te trekken voor de visserij die lijdt onder de gevolgen van de energiecrisis door de oorlog in de Oekraïne. Het geld zal worden vrijgemaakt uit het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit geld kan worden gebruikt voor compensatie van (brandstof) kosten, stilliggen en opslag van visserijproducten. “Er is ruim voldoende geld en er is de politieke wil om de Nederlandse visserij met een overbruggingsregeling te ondersteunen. Minister Staghouwer moet nu echt snel gaan leveren anders hoeft te niet meer” aldus Kees van Beveren namens Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid.

Visserijdebat terugzien

Het hele visserijdebat kunt u online terugzien. Klik hier voor het debat.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Kees van Beveren, Johan Nooitgedagt of Derk Jan Berends, via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.