7 juli 2022, Regio Goeree-Overflakkee - Eerder deze week sprak, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties, Bruins Slot nog lovend over de Regio Deals. Zuid-Hollandse Delta maakte een video, waar ook ex-wethouder Duurzaamheid, Thea Both-Verhoeven deel vanuit maakte: "We kijken samen naar hoe we belangrijke waarden als rust, ruimte en water kunnen behouden, zoniet versterken op de drie eilanden. En we zien volop kansen als het gaat om het verbinden van deze waarden, met uitdagingen als het gaat om energietransitie, biodiversiteit en circulair ondernemerschap. Thema's die ook buiten de regio effect hebben..." Lees meer en bekijk de video >>

Vervolg

Regio Deals

Rijk en regio trekken gezamenlijk op om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de Zuid-Hollandse Delta werken zes gemeenten, verspreid over drie eilanden, nauw samen en delen ze kennis binnen de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. "En dat levert al hele mooie resultaten op!"

Regio Deals werken. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien tijdens de verschillende werkbezoeken die ik bracht,” aldus de minister. Daar sluit Zuid-Hollandse Delta graag bij aan. "Letterlijk! En daarom deze video als welgemeende uitnodiging voor onze enthousiaste minister."

Foto: screenshot video Zuid Hollandse Delta.