29 juni 2022, Regio - In de Tweede Kamer is 22 juni jl. een motie van Pieter Grinwis (CU) aangenomen die de regering oproept om een overbruggingsregeling voor kottervissers in te stellen in afwachting van de zogenaamde “Brexit Adjustment Reserve (BAR)” gelden die later dit jaar beschikbaar komen voor de noodlijdende visserijbedrijven. Lees meer >>

Vervolg

De overbruggingsregeling zou gefinancierd kunnen worden uit eigen LNV-middelen of uit het Brusselse maritieme fonds. Minister Staghouwer had eerder al toegezegd om voor 6 juli met steunmaatregelen voor de korte en lange termijn te komen. De motie kan worden gezien als een extra aansporing om hier werk van te maken vooral om dat nu drie van de vier regeringspartijen de motie steunen.

Uitslag stemming geeft moed

Uitslag van de stemming op 22 juni 2022: 88 van de 150 Kamerleden steunden de motie. Het betreft de volksvertegenwoordigers van BBB, LPF, SGP, JA21, CU, VVD, CDA, Groep Van Haga, FVD, Volt en Omtzigt. “Uiteraard zijn wij erg blij met deze steun van de Kamerleden die zich het lot van de kottervissers aantrekken. Wij voelen ons gehoord en begrepen en wij hopen dat minister Staghouwer snel met een passende overbruggingsregeling. Die steun is echt nodig om te voorkomen dat het merendeel van de kotterbedrijven omvalt nog voordat de structurele steunmaatregel (sanering) met BAR-gelden van kracht is. Vissers kunnen dan weer plannen maken voor de toekomst en dat is nodig om aan de groeiende vraag naar gezonde en duurzaam gevangen vis, schaal- en schelpdieren te kunnen voldoen” aldus Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid.

Steun de vissers

De afgelopen weken hebben de vertegenwoordigers van de vissers, de afslagen en de vishandelaren en -verwerkers bij de Kamerleden gepleit voor steun op de korte en lange termijn. In een pamflet Steun de vissers is het pleidooi samengevat. De komende twee weken zullen cruciaal zijn voor veel kotterbedrijven in afwachting van groen licht uit Den Haag. Een de-minimis overbruggingsregeling is hopelijk in de maak waarmee de visserijbedrijven op korte termijn op extra steun van € 35.000, – per bedrijf kunnen regelen en voor wie de afgelopen drie jaar geen gebruik heeft gemaakt van COVID-19 steun kan rekenen op maximaal € 65.000, -. Dat dekt niet het verlies wat wekelijks wordt geleden maar is wel het verschil tussen omvallen en blijven bestaan op de korte termijn.

Voor meer informatie (bron)

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Derk Jan Berends.