20 juni 2022, Landelijk - De Trilaterale Stuurgroep van het MSC-garnalencertificaat kwam afgelopen week opnieuw in het Duitse Oldenburg bijeen om onder andere de maatregel voor een vermindering van groeioverbevissing verder uit te werken. In een eerder Weekjournaalbericht informeerde de Nederlandse Visserbond u reeds hierover. Namens de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) namen Johan Nooitgedagt, Geert Meun en Amerik Schuitemaker deel aan de Stuurgroepvergadering. Lees meer >>

Vervolg

Maatregel groeioverbevissing

Binnen het MSC-garnalencertificaat hebben Duitsland, Denemarken en Nederland in het managementplan MSC-garnalen afgesproken om in verschillende stappen maatregelen te nemen om groeioverbevissing (teveel ondermaatse garnalen in de vangst) te verminderen. De laatste stap binnen het huidige managementplan is een kuilmaaswijdtevergroting van 24 naar 26mm vanaf 1 mei 2022. Of een alternatief met hetzelfde effect. Afgelopen april is besloten dat Duitsland en Nederland de kuilmaaswijdte naar 25mm zullen verhogen en aanvullend een periode van effort-reductie (vangstbeperking) in de winter en zomer zullen toepassen. Aangezien Denemarken de kuilmaaswijdte niet naar 25mm verhoogt, zal Denemarken meer effort moeten reduceren dan Nederland en Duitsland.

Berekening effort-reductie

Garnalenonderzoekers van de Universiteit van Hamburg verzorgen de wetenschappelijke ondersteuning voor het MSC-garnalencertificaat. Onlangs zijn door deze onderzoekers berekeningen gemaakt hoeveel procent van de jaarlijkse totale effort gereduceerd dient te worden om een vergelijkend effect te hebben als een kuilmaaswijdtevergroting van 24 naar 26 mm. Dit percentage komt uit op 12%. Denemarken zal dus een effort-reductie van 12% moeten realiseren. Aangezien Duitsland en Nederland een kuilmaaswijdtevergroting van 24 mm naar 25 mm zullen toepassen, komt de nog aanvullend toe te passen effort-reductie voor deze landen uit op 6,1% in plaats van 12%.

Reductieperioden

De effort-reductie zal in de winter en zomer plaatsvinden. Het effect van een effort-reductie is juist in deze periodes het grootst: Door in de winterperiode (januari en februari) de visserij-inspanning te verminderen, hebben vrouwelijke garnalen meer kans om niet gevangen te worden, kuit te ontwikkelen en dit kuit af te zetten. Naar verwachting heeft dit een positief effect op de hoeveelheid garnalen in het najaar. Door in de zomerperiode (juli en augustus) de visserij-inspanning te verminderen, worden er minder ondermaatse garnalen gevangen. Deze ondermaatse garnalen blijven dan in zee om door te groeien totdat ze maats zijn. Naar verwachting heeft ook dit een positief effect op de garnalenvangsten in het najaar.

Pilot in augustus

Doordat de trilaterale stuurgroep de specifieke berekeningen voor de effort-reductie van Duitsland en Nederland pas deze week heeft ontvangen, heeft de stuurgroep tijdens de vergadering van gisteren besloten om de eerste periode van effort-reductie niet al te starten vanaf aankomende juli. Er is meer tijd nodig om de maatregel verder uit te werken en de garnalenvisserij hierover te informeren. Echter is het voor het behoud van het certificaat van belang dat we als garnalensector stappen blijven maken in de maatregelen die we dienen te treffen. Daarom zal er een pilot worden gestart waarin de effort-reductiemaatregel gedurende de maand augustus zal worden toegepast. De visserijorganisaties werken op dit moment aan de specifieke uitwerking van deze pilot. Voor de Nederlandse garnalenvissers kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een reductie van 24 uur per week, wat uitkomt op een visweek van maandag 00.00u tot donderdag 12.00u. Binnenkort hoopt de CVO een bijeenkomst met een aantal vissers te organiseren om met hen te bespreken hoe de maatregel volgens hen het beste kan worden ingericht. Wij hopen u spoedig verder te informeren over de details van deze pilot en de effort-reductiemaatregel vanaf 2023.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, vragen naar Amerik Schuitemaker via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.