Goeree-Overflakkee - Wethouder Tea Both -Verhoeven neemt afscheid: "In de afgelopen drieënhalf jaar dat ik in de mooie gemeente Goeree-Overflakkee wethouder mocht zijn is mij een aantal zaken opgevallen. Zelf geen ondernemer (maar wel met een agrarische afkomst en agrariërs zijn ook ondernemers) kreeg ik de portefeuille met onder andere economische zaken toebedeeld. Vanaf de start ben ik (meestal samen met één van de adviseurs economische zaken) regelmatig op bezoek geweest bij ondernemers op het eiland." Lees meer >>

Vervolg

"Ook het college van Burgemeester en Wethouders legt regelmatig werkbezoeken af bij ondernemers. Deze bezoeken hebben mij de afgelopen jaren een goed beeld gegeven van de kracht en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers. Dat bleek temeer toen we voorjaar 2020 in een ongekende crisis belandde door het coronavirus. Maatschappelijk heeft deze crisis een geweldige impact gehad maar ook op onze ondernemers.
Sommige ondernemers kregen juist meer werk en groeiden in omvang en omzet, anderen kregen klap na klap te verduren met soms bedrijfsbeëindiging tot gevolg. En al lijkt de coronacrisis in omvang af te nemen dan zullen de gevolgen nog lang voelbaar zijn, door b.v. uitgestelde betalingen en tekort aan deskundig personeel. Daarbij komt de oorlog in Oekraïne die ook op velerlei vlak gevolgen heeft voor onze samenleving.

Als gemeente hebben we waar dat in ons vermogen lag geprobeerd tot steun te zijn voor de ondernemers, onder andere door het instellen van een coronasteunfonds voor ondernemers en het ondersteunen van de initiatieven GO Boost en GO Helpt. Ook op andere vlakken waren en zijn we bereikbaar voor vragen en verzoeken van ondernemers, onder meer door het Bedrijvencontactpunt dat nu alweer ruim twee jaar operationeel is en de eerdergenoemde adviseurs economische zaken. Ook zijn de contacten met de organisaties die de ondernemers vertegenwoordigen, zoals FOGO, VBGO, LTO, VEERO, BIZ stichtingen, KHN, en MKB-Nederland intensief en nuttig geweest.
Ook de samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers heeft een impuls gekregen door de bouw van de Beroepscampus. Een geweldige kans om de komende jaren de samenwerking te versterken en te vergroten.
Nu het einde van mijn bestuursperiode in zicht komt wil ik graag mijn bewondering uitspreken voor de veerkracht en het innovatieve vermogen van onze ondernemers. Er zijn veel sterke familiebedrijven op het eiland, er is een hoog arbeidsethos maar Flakkeeenaars vinden het soms moeilijk anderen om hulp te vragen. Mijn oproep is dan ook: als er vragen/problemen zijn, schroom niet!
Vanaf deze plaats wil ik iedereen waar afgelopen jaren mee samen gewerkt is hartelijk danken, ik wens de ondernemers veel ondernemerskracht toe de komende jaren en degenen die het moeilijk hebben veel sterkte toe."

Hartelijke groet,
Tea Both-Verhoeven

Bron Nieuwsbrief ondernemers -bedrijvencontactpunt gemeente Goeree-Overflakkee.