24 januari 2022, Regio - In de Haringvlietmonding vindt verzanding plaats. Organisaties en bedrijven die gevolgen ondervinden van de verzanding, gingen afgelopen donderdag 20 januari met elkaar in gesprek over wat voor hen belangrijk is voor de toekomst. Tijdens de digitale bijeenkomst waren ongeveer 50 vertegenwoordigers aanwezig van verschillende sectoren zoals natuur, maritiem, toerisme, recreatie en overheid. De bijeenkomst was een vervolg op eerdere bijeenkomsten. Lees hieronder verder.

Vervolg

Onderzoek kustverzanding

De bijeenkomst vond plaats in het kader van een opdracht van een coalitie van twaalf partijen aan onderzoeksbureau Arcadis. Het onderzoek naar de autonome ontwikkeling, ook wel de toekomstige trend van de verzanding van de Haringvlietmonding en de effecten ervan, is belangrijk om in de toekomst goede keuzes te maken. Bekend is nu dat de verzanding doorzet en ervoor zorgt dat de kust er over 40 jaar anders uitziet. Dat heeft effect op thema’s als waterveiligheid, ecologie, recreatie, leefbaarheid en economie. Die effecten zijn door het onderzoek in kaart gebracht.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor de onderzoeksresultaten en de gevolgen van de autonome ontwikkeling van de verzanding voor de sectoren. Daarbij kwam de vraag aan bod welke gevolgen onwenselijk zijn voor de sectoren en waarom. Ook werd verkend of de regio zich aan kan passen aan de verzanding en welke mogelijkheden de sectoren hiervoor zien. Het onderzoeksbureau presenteerde mogelijke invalshoeken naar de toekomst toe, die de coalitiepartijen de komende tijd kunnen helpen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het gebied.

Vervolg

Het komen tot een gezamenlijke visie, rekening houdend met o.a. de belangen van natuur en recreatie, speelt voor de coalitie een belangrijke rol bij het vervolg op het onderzoek. Dit bleek uit een presentatie van de coalitie aan de aanwezigen, waarbij ook werd stilgestaan bij de vraag hoe stakeholders bij het vervolg betrokken willen worden. Op 3 februari vindt een bestuurlijk overleg van de twaalf coalitiepartijen plaats over de onderzoeksresultaten en het voorstel voor vervolg.

Samenwerking

Het onderzoek is geïnitieerd en gefinancierd door een coalitie die bestaat uit: de gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Westvoorne, Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta, gemeente Brielle, Natuurmonumenten, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Hellevoetsluis, Recreatieschap Voorne Putten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Arcadis.

Bron gemeente Goeree-Overflakkee.