Goeree-Overflakkee - De PvdA heeft vragen aan het college van B&W gesteld waarom de gemeente niet helder gecommuniceerd heeft... "Verschillende horecaondernemers op ons eiland hadden, in navolging van collega’s in andere gemeenten, het plan opgevat om zaterdag 15 januari te protesteren tegen de voortdurende Corona-sluiting. Zij wilden dit protest vorm geven door hun restaurant of café open te doen. In de loop van de dag werd duidelijk, dat er vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee met verschillende ondernemers contact was opgenomen met de melding, dat als ze open zouden gaan, de gemeente tot handhaving over zou gaan. Deze actie heeft bij veel ondernemers tot zodanige angst geleid, dat ze uiteindelijk besloten niet open te gaan." Lees meer >>

Vervolg

De PvdA heeft vragen aan het college van B&W gesteld waarom de gemeente niet helder gecommuniceerd heeft achter het protest van de horeca ondernemers te staan. Verder het de PvdA vragen gesteld of er verschil van mening hierover is binnen het college van B&W en wie nu de regie heeft gehad. Enerzijds werd het protest blijkbaar gesteund en anderzijds werd er met ondernemers contact opgenomen niet open te gaan, omdat er dan gehandhaafd zou worden.

De Partij van de Arbeid is verbaasd over het handelen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn: “Als partij steunen we de kleine man en vrouw, maar ook de kleine ondernemer. Met name deze groep heeft het al bijna twee jaar erg zwaar. De PvdA vindt dan ook dat wij als gemeente vierkant achter onze ondernemers moeten gaan staan als zij één dag als protest open willen gaan”.