15 januari 2022, Nederland - Uit een wereldwijd onderzoek naar de effecten van bodemvisserij op de zeebodem blijkt dat de zeebodem het goed doet waar de visserij duurzaam wordt beheerd. Bodem visserij is goed voor een kwart van de wereldwijde visvangst. Lees hieronder meer in een artikel van de Nederlandse Vissersbond.

Vervolg

Onderzoek

Het onderzoek dat is uitgevoerd door de Britse University of Bangor is de eerste in zijn soort. Begin dit jaar is het onderzoek gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Science (PNAS w/c 3.1.22). Het onderzoek is gebaseerd op een internationale samenwerking die gegevens heeft verzameld uit 24 gebieden over de hele wereld om zo een verband te kunnen leggen tussen de verdeling en intensiteit van demersale visserij activiteiten en de gezondheid van de zeebodem.

Slecht 1,5% van de gebieden getroffen door bodemvisserij.

De onderzoekers van de Universiteit van Bangor beoordeelde de status van de zeebodem en mariene organismen op een schaal van 1 (niet beïnvloed) tot 0 (volledig beïnvloed). Van de 24 onderzochte gebieden zijn er 15 in zeer goede staat met een statusscore hoger dan 0,9 terwijl er drie gebieden een mindere zeebodem hadden met een statusscore lager dan 0,7. Van alle onderzochte gebieden bevond slechts 1,5% zich in zeer slechte staat met statusscore van 0. De Noordzee heeft een statusscore van 0.824.

Effectief beheer

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt tevens dat goed beheer van de visserij bijdraagt aan een gezonde zeebodem. De gebieden met een statusscore van 0,95 of meer zijn tevens de gebieden waar effectief beheerde duurzame visserij plaatsvindt. Gebieden met een lagere statusscore zijn daarentegen gebieden waar de visbestanden doorgaans overbevist worden en er een inefficiënt controle en beheersysteem is.

Kritiek op bodemvisserij

Het onderzoeksrapport bestrijdt de bewering van een aantal groene ngo’s dat bodemvisserij de biodiversiteit en de zeebodem vernietigd. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat uitspraken die worden gedaan door ngo’s over de noodzaak van een Europees verbod op de bodemvisserij niet op feiten zijn gebaseerd. Eerder deze week heeft er een Europees overleg plaatsgevonden waarin is besloten dat alle Europese visserijorganisaties hun krachten gaan bundelen tegen de aanhoudende kritiek op de bodem visserij. Meer informatie over dit overleg is te lezen in vissersbond.nl.

Volledig rapport

Het volledig onderzoeksrapport is op de website van PNAS te lezen.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid en vragen naar Ben Scholten via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.