7 januari 2022, Regio - De PO Delta Zuid en de PO Nederlandse Vissersbond hebben de krachten gebundeld door een intensieve samenwerking aan te gaan die op afzienbare termijn zal moet leiden tot één sterke producentenorganisatie voor de kottervisserij. "Sinds 1 januari worden de belangenbehartiging, dienstverlening en communicatie ten behoeve van de aangesloten kottervisserijbedrijven samen opgepakt." Lees hieronder meer in de Nieuwsbrief van de Nederlandse Visserbond. Lees meer >>

Vervolg

Sinds 1 januari worden de belangenbehartiging, dienstverlening en communicatie ten behoeve van de aangesloten kottervisserijbedrijven samen opgepakt. Deze nieuwsbrief, Het Weekjournaal, is daar een voorbeeld van. Artikelen worden in afstemming tussen beide organisaties geschreven, gepubliceerd en onder de aandacht van de leden gebracht. Dat geldt ook voor directe mailingen en brieven aan de leden.

Dienstverlening

Voor de leden van de PO Delta Zuid kan er sinds 1 januari gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van het team van de Nederlandse Vissersbond. Op de website www.vissersbond.nl maar ook via het organisatie-overzicht wordt duidelijk voor welke diensten welke collega’s beschikbaar zijn. Het betreft onder andere diensten als het aanvragen van vaarbevoegdheden, opstellen van RI&E’s, subsidie-advies en projectmanagement en advisering over wet- en regelgeving. Op het gebied van contingent beheer wordt intensief samengewerkt maar eerst nog wel als aparte PO’s.

Belangenbehartiging

De PO Delta Zuid en de Nederlandse Vissersbond trekken sinds 1 januari ook gezamenlijk op in verschillende dossiers zowel internationaal, nationaal als regionaal. Het betreft onder andere de vertegenwoordiging op Europees vlak in de EAPO (vereniging van EU-producentenorganisaties), NSAC (Noordzee adviescomité), NWWAC (Noordwestelijke wateren adviescomité), in de contacten met het Europarlement, de Europese Commissie en de Landbouw- en Visserijraad. Op nationaal en regionaal gebied is het een gezamenlijke vertegenwoordiging naar de Tweede- en Eerste Kamer, de politieke partijen, de Ministeries, het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten en Provincies. Zodra het mogelijk wordt gemaakt zullen we de vertegenwoordiging in het Noordzee Overleg ook delen. Op nationaal en regionaal gebied worden dossiers voortdurend met elkaar afgestemd.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het Team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.